Recent Submissions

 • Development and validation of robotic cleaning system for fish processing plants 

  Bjørlykhaug, Emil; Giske, Lars André Langøyli; Løvdal, Trond; Egeland, Olav; Mork, Ola Jon (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This paper presents the development of a robotic cleaning solution for a fish processing plant. The project is currently at the stage of a first prototype consisting of a serial manipulator, a vertical linear axis and a ...
 • Simplifying neural network based model for ship motion prediction: a comparative study of sensitivity analysis 

  Cheng, Xu; Chen, Shengyong; Diao, Chen; Liu, Mengna; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang (Chapter, 2017)
  This paper presents a comparative study of sensitivity analysis (SA) and simplification on artificial neural network (ANN) based model used for ship motion prediction. Considering traditional structural complexity of ANN ...
 • A bézier curve based ship trajectory optimization for close-range maritime operations 

  Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang (Chapter, 2017)
  Ship maneuvering in close-range maritime operations is challenging for pilots, since they have to not only prevent the ship from collisions and compensate environmental impacts, but also steer it close to the target towards ...
 • Thermodynamic Response Enhanced by Sloshing in Marine LNG Fuel Tanks: Experimental Work and Numerical Modelling 

  Grotle, Erlend Liavåg (Doctoral theses at NTNU; 2018:87, Doctoral thesis, 2018)
  This thesis presents studies of sloshing and how it influences thermodynamic conditions in liquefied natural gas (LNG) fuel tanks. Liquid in a moving tank mixes more efficiently with the gas, which condenses and is followed ...
 • An intelligent winch prototyping tool 

  Bye, Robin Trulssen; Osen, Ottar; Rekdalsbakken, Webjørn; Pedersen, Birger Skogeng; Hameed, Ibrahim (Chapter, 2017)
  In this paper we present a recently developed intelligent winch prototyping tool for optimising the design of maritime winches, continuing our recent line of work using artificial intelligence for intelligent computer-automated ...
 • Havner som en driver for grønn skipsfart 

  Bruvik, Petter (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven undersøker hvordan havner i Norge kan tilrettelegge for mer miljøvennlig nærsjøskipsfart. Dataen er samlet inn gjennom en distribusjon av et spørreskjema, og gjennom dybdeintervjuer med fire ulike havner. Havnene ...
 • Håndtering av flerspråklig mannskap i praksis 

  Lynge, Katrine; Ekerhovd, Thea (Bachelor thesis, 2017)
  Undersøkelsen er utført i forbindelse med praksis i Føy Vest, her er det valgt å undersøke problematikken rundt fremmedspråklig mannskap. På bakgrunn av flere ulike nasjonaliteter i Frøy Vest er problemstillingen satt til: ...
 • Hvordan vil en digital plattform kunne effektivisere dagens containertransport? 

  Lie, Christian Eknes; Hovde, Hans Fredrik (Bachelor thesis, 2017)
  Dagens skipsnæring er preget av at aktørene benytter seg av gammel teknologi og utdaterte digitale løsninger. Gamle rutiner fører til at rederiene ikke maksimerer sin effektivitet og kapasitetsutnyttelse. I containermarkedet ...
 • Norsk havneutvikling - Kan havnesamarbeid bidra til å styrke den norske sjøtransporten? 

  Innvær, Sindre Laurhammer (Bachelor thesis, 2017)
  I 2015 uttalte regjeringen i Norge at de ønsker at mer gods skal transporteres på sjø, ettersom at det er konkludert med at mer sjøtransport og mindre vegtransport vil gi samfunnsmessige gevinster. For å lykkes med dette ...
 • Landstrøm – status og utfordringer i Norske havner? 

  Kjærstad, Ninni (Bachelor thesis, 2017)
  Når et skip ligger til kai vil det ha behov for energi. Ved å la skip forsynes med energi fra land, istedenfor å holde motorene gående, kan helse- og miljøskadelige utslipp reduseres. Norske havner har i dag muligheten til ...
 • Hvordan vil miljøkrav påvirke brønnbåtnæringen? 

  Mittet, Regine Marø (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med oppgaven er å se hvordan miljøpåkrav påvirker brønnbåtnæringen. Dette blir gjort ved å se på lover og forskrifter som rederiene må forholde seg til. Lover, regler og forskrifter har en stor påvirkningskraft ...
 • Norsk oljekrise og norske offshorerederi -En casestudie av Atlantic Offshore 

  Viken, Even Lohmann (Bachelor thesis, 2017)
  Ved inngangen til 2015 hadde oljeprisen halvert seg på bare noen måneder. I januar 2015 var prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) under 50 dollar. Krisen var et faktum. Oljeprisen hadde fra 2011 hatt et gjennomsnitt ...
 • Betydningen av robotisering i verftene for konkurransekraften til den maritime klyngen på Sunnmøre 

  Bøstrand, Sunniva (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt robotisering i verftene på Sunnmøre kan gi økt konkurranseevne til klyngen som en helhet. Den maritime klyngen på Sunnmøre oppstod ved å produsere skip og utstyr til ...
 • Et Energimarked i Endring 

  Leholt, Markus Kalberg (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikten med denne oppgaven er å gi et innblikk i en energiindustri som opplever endringer i form av nye aktører som sol, vindkraft og industrielle pellets. Disse energikildene presser de tradisjonelle energikildenes ...
 • Digitalisering av lagerstyring 

  Nygård, Charlotte Louise (Bachelor thesis, 2017)
  Dette er en oppgave skrevet i forbindelse med praksis i bedrift og det tre-årige bachelorgradstudiet shipping management. Oppgaven omhandler problemstillingen: «Hvordan bør Maritime Partner gå frem for å digitalisere ...
 • Comparison of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) and Gaussian Process for Machine Learning (GPML) Algorithms for the Prediction of Norovirus Concentration in Drinking Water Supply 

  Mohammed, Hadi; Hameed, Ibrahim A.; Seidu, Razak (Chapter, 2017)
  Monitoring of Norovirus in drinking water supply is a complicated, rather expensive, process. Norovirus represent a leading cause of acute gastroenteritis in most developed countries. Modeling of general microbial occurrence ...
 • Concept Design and Simulation of a Water Proofing Modular Robot for Amphibious Locomotion 

  Li, Guoyuan; Urbina, Rodrigo; Zhang, Houxiang; Gomez, Juan Gonzalez (Chapter, 2017)
  This paper will introduce a novel adaptive modular robot for amphibious locomotion research. First, an overview of modular robotic research is given systematically. In this project, we concentrate on designing a new kind ...
 • A Screw-less Solution for Snake-like Robot Assembly and Sensor Integration 

  Li, Guoyuan; Verdru, Peter; Li, Wei; Zhang, Houxiang; Gomez, Juan Gonzalez (Chapter; Conference object, 2017)
  Assembly or repair of snake-like robots are often time consuming and low efficiency. This paper presents a novel approach for module improvement that can efficiently integrate sensors, micro-controllers and batteries into ...
 • Holistic human safety in the design of marine operations safety 

  Pan, Yushan; Hildre, Hans Petter (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  To avoid safety issues, current marine operations safety protocols follow only the work procedures and technical structures of systems that are provided by the operator; regardless, research continues to report safety ...
 • Using Actor Network to Enhance Maritime System Design 

  Pan, Yushan; Hildre, Hans-Petter (Chapter, 2016)
  Designing a cooperative system in Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) is a description-oriented approach. Maritime engineer emphasizes that such an approach is inadequate to convey ‘how to solve problems’ although ...

View more