Recent Submissions

 • Microstructure and mechanical properties of Al-Cu alloys fabricated by selective laser melting of powder mixtures 

  Wang, Pei; Deng, L.; Konda Gokuldoss, Prashanth; Pauly, Simon; Eckert, Jürgen; Scudino, Sergio (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Selective laser melting was used to in-situ fabricate Al-xCu (x = 4.5, 6, 20, 33 and 40 wt%) samples from mixtures of Al-4.5Cu/Cu powders. The insufficient Cu solute diffusion during the layer-by-layer processing results ...
 • Control of the combustion process and emission formation in marine gas engines 

  Krivopolianskii, Vladimir; Valberg, Ingebrigt; Stenersen, Dag; Ushakov, Sergey; Æsøy, Vilmar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  A smooth transition to the use of gas engines instead of conventional engines in marine shipping is a logical pathway for compliance with tightening environmental regulations. Currently, five major gas engine concepts are ...
 • Visualisering av beslutningsproblemer 

  Ullereng, Magnus (Bachelor thesis, 2016)
  Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan visualisering av beslutningsproblemer ved hjelp av et beslutningstre kan forenkle krevende beslutningsprosesser i norske offshorerederier. Situasjonen til rederiene har endret ...
 • Scan Pattern for the Maritime Navigator 

  Hareide, Odd Sveinung; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The maritime high speed craft navigators` ultimate aim has for decades been to safely and efficient navigate the vessel to its destination. The last decade an increased use of technology has arrived at the maritime ship ...
 • A Software Framework For Intelligent Computer-Automated Product Design 

  Bye, Robin Trulssen; Osen, Ottar; Pedersen, Birger Skogeng; Hameed, Ibrahim; Schaathun, Hans Georg (Chapter, 2016)
  For many years, NTNU in Ålesund (formerly Aalesund University College) has maintained a close relationship with the maritime industrial cluster, centred in the surrounding geographical region, thus acting as a hub for both ...
 • Intelligent computer-automated crane design using an online crane prototyping tool 

  Hameed, Ibrahim; Bye, Robin Trulssen; Osen, Ottar; Pedersen, Birger Skogeng; Schaathun, Hans Georg (Chapter, 2016)
  In an accompanying paper submitted concurrently to this conference, we present our first complete version of a generic and modular software framework for intelligent computer-automated product design. The framework has ...
 • Development and validation of robotic cleaning system for fish processing plants 

  Bjørlykhaug, Emil; Giske, Lars André Langøyli; Løvdal, Trond; Egeland, Olav; Mork, Ola Jon (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This paper presents the development of a robotic cleaning solution for a fish processing plant. The project is currently at the stage of a first prototype consisting of a serial manipulator, a vertical linear axis and a ...
 • Simplifying neural network based model for ship motion prediction: a comparative study of sensitivity analysis 

  Cheng, Xu; Chen, Shengyong; Diao, Chen; Liu, Mengna; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang (Chapter, 2017)
  This paper presents a comparative study of sensitivity analysis (SA) and simplification on artificial neural network (ANN) based model used for ship motion prediction. Considering traditional structural complexity of ANN ...
 • A bézier curve based ship trajectory optimization for close-range maritime operations 

  Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang (Chapter, 2017)
  Ship maneuvering in close-range maritime operations is challenging for pilots, since they have to not only prevent the ship from collisions and compensate environmental impacts, but also steer it close to the target towards ...
 • Thermodynamic Response Enhanced by Sloshing in Marine LNG Fuel Tanks: Experimental Work and Numerical Modelling 

  Grotle, Erlend Liavåg (Doctoral theses at NTNU; 2018:87, Doctoral thesis, 2018)
  This thesis presents studies of sloshing and how it influences thermodynamic conditions in liquefied natural gas (LNG) fuel tanks. Liquid in a moving tank mixes more efficiently with the gas, which condenses and is followed ...
 • An intelligent winch prototyping tool 

  Bye, Robin Trulssen; Osen, Ottar; Rekdalsbakken, Webjørn; Pedersen, Birger Skogeng; Hameed, Ibrahim (Chapter, 2017)
  In this paper we present a recently developed intelligent winch prototyping tool for optimising the design of maritime winches, continuing our recent line of work using artificial intelligence for intelligent computer-automated ...
 • Havner som en driver for grønn skipsfart 

  Bruvik, Petter (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven undersøker hvordan havner i Norge kan tilrettelegge for mer miljøvennlig nærsjøskipsfart. Dataen er samlet inn gjennom en distribusjon av et spørreskjema, og gjennom dybdeintervjuer med fire ulike havner. Havnene ...
 • Håndtering av flerspråklig mannskap i praksis 

  Lynge, Katrine; Ekerhovd, Thea (Bachelor thesis, 2017)
  Undersøkelsen er utført i forbindelse med praksis i Føy Vest, her er det valgt å undersøke problematikken rundt fremmedspråklig mannskap. På bakgrunn av flere ulike nasjonaliteter i Frøy Vest er problemstillingen satt til: ...
 • Hvordan vil en digital plattform kunne effektivisere dagens containertransport? 

  Lie, Christian Eknes; Hovde, Hans Fredrik (Bachelor thesis, 2017)
  Dagens skipsnæring er preget av at aktørene benytter seg av gammel teknologi og utdaterte digitale løsninger. Gamle rutiner fører til at rederiene ikke maksimerer sin effektivitet og kapasitetsutnyttelse. I containermarkedet ...
 • Norsk havneutvikling - Kan havnesamarbeid bidra til å styrke den norske sjøtransporten? 

  Innvær, Sindre Laurhammer (Bachelor thesis, 2017)
  I 2015 uttalte regjeringen i Norge at de ønsker at mer gods skal transporteres på sjø, ettersom at det er konkludert med at mer sjøtransport og mindre vegtransport vil gi samfunnsmessige gevinster. For å lykkes med dette ...
 • Landstrøm – status og utfordringer i Norske havner? 

  Kjærstad, Ninni (Bachelor thesis, 2017)
  Når et skip ligger til kai vil det ha behov for energi. Ved å la skip forsynes med energi fra land, istedenfor å holde motorene gående, kan helse- og miljøskadelige utslipp reduseres. Norske havner har i dag muligheten til ...
 • Hvordan vil miljøkrav påvirke brønnbåtnæringen? 

  Mittet, Regine Marø (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med oppgaven er å se hvordan miljøpåkrav påvirker brønnbåtnæringen. Dette blir gjort ved å se på lover og forskrifter som rederiene må forholde seg til. Lover, regler og forskrifter har en stor påvirkningskraft ...
 • Norsk oljekrise og norske offshorerederi -En casestudie av Atlantic Offshore 

  Viken, Even Lohmann (Bachelor thesis, 2017)
  Ved inngangen til 2015 hadde oljeprisen halvert seg på bare noen måneder. I januar 2015 var prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) under 50 dollar. Krisen var et faktum. Oljeprisen hadde fra 2011 hatt et gjennomsnitt ...
 • Betydningen av robotisering i verftene for konkurransekraften til den maritime klyngen på Sunnmøre 

  Bøstrand, Sunniva (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt robotisering i verftene på Sunnmøre kan gi økt konkurranseevne til klyngen som en helhet. Den maritime klyngen på Sunnmøre oppstod ved å produsere skip og utstyr til ...
 • Et Energimarked i Endring 

  Leholt, Markus Kalberg (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikten med denne oppgaven er å gi et innblikk i en energiindustri som opplever endringer i form av nye aktører som sol, vindkraft og industrielle pellets. Disse energikildene presser de tradisjonelle energikildenes ...

View more