Recent Submissions

 • Implementation of non-newtonian rheology for debris flow simulation with REEF3D 

  Fornes, Petter; Bihs, Hans; Thakur, Vikas Kumar Singh; Nordal, Steinar (Journal article, 2017)
  Landslides triggered by hydro-meteorological processes are a serious natural hazard in many areas of the world. The landslides of the debris flow type are often triggered by extreme precipitation events. These landslides ...
 • Spin noise spectroscopy of rubidium atomic gas under resonant and non-resonant conditions 

  Ma, Jian; Shi, Ping; Qian, Xuan; Li, Wei; Ji, Yang (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  The spin fluctuation in rubidium atom gas is studied via all-optical spin noise spectroscopy (SNS). Experimental results show that the integrated SNS signal and its full width at half maximum (FWHM) strongly depend on the ...
 • Numerical Simulations of Sloshing and the Thermodynamic Response Due to Mixing 

  Grotle, Erlend Liavåg; Æsøy, Vilmar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  In this paper, we apply computational fluid dynamics (CFD) to study the thermodynamic response enhanced by sloshing inside liquefied natural gas (LNG) fuel tanks. An existing numerical solver provided by OpenFOAM is used ...
 • Dual Quaternion Variational Integrator for Rigid Body Dynamic Simulation 

  Xu, Jiafeng; Halse, Karl Henning (Research report, 2016)
  In rigid body dynamic simulations, often the algorithm is required to deal with general situations where both reference point and inertia matrix are arbitrarily de- fined. We introduce a novel Lie group variational integrator ...
 • Data-driven Modeling of Ship Motion Prediction Based on Support Vector Regression 

  Kawan, Bikram; Wang, Hao; Li, Guoyuan; Chhantyal, Khim (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This paper presents a flexible system structure to analyze and model for the potential use of huge ship sensor data to generate efficient ship motion prediction model. The noisy raw data is cleaned using noise reduction, ...
 • Determination of kinetic constants from the co-digestion of dairy cow slurry and municipal food waste at increasing organic loading rates 

  Morken, John; Gjetmundsen, Magnus; Fjørtoft, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The aim of this study was to investigate the performance and the kinetic constants of anaerobic mesophilic CSTR reactors run at increasing organic loading rates (OLR). The reactors were co-digesting dairy cow slurry (DCS) ...
 • Collaborative robots – a process technology strategy to enable Leagile Manufacturing 

  Henriksen, Stig Molvær (Master thesis, 2017)
  The collaborative approach where humans use robots as an intelligent assistant in the same workspace to achieve a common goal have become a powerful tool. Collaborative robots support quick adaptation to changing ...
 • Modeling, Simulation and Control of Motion Compensated Gangway in Offshore Operations 

  Yu, Feilong (2017;, Master thesis, 2017)
  This thesis is based on the idea to develop the integrated model of offshore gangway model including multi-body dynamics model and hydraulic system model with bond-graph method in 20-sim. And based on that model, active ...
 • An Innovative method for the installation of Offshore Wind Turbines 

  Bernhard, Prabhu (Master thesis, 2017)
  Bringing an offshore wind turbine to life is an inspiring task that demands great engineering precision and dedication. Transporting a fully assembled wind turbine to an offshore location for installation ensures that the ...
 • The Effect of Sloshing on a Tank Pressure Build-up Unit 

  Banne, Håvard Bolstad (Master thesis, 2017)
  This thesis work has aimed to identify how sloshing will affect a liquefied natural gas (LNG) fuel tank. The physical nature of LNG means it needs to be kept cooled and pressurized in order to remain in a liquid state. ...
 • A System Engineering Approach to evaluate PLM during Upstream Ship Design Processes 

  Hovden, Elisabeth Masdal (Master thesis, 2017)
  Ship design is a complex and iterative process to design the best possible vessel for a customer. Inside the conceptualization phase a lot of requirement information, calculations and documents is created and collected. ...
 • 3D Reuse in PLM for Conceptual Ship Design 

  Tornes, Bjørn (Master thesis, 2017)
  Today 3D CAD tools have become more and more used in design processes, allowing amongst other better visualization of product, computer analysis of design, etc. Even so, in ship design, 3d-design is still combined with 2D ...
 • Evaluering av foreslåtte vannbehandlingsanlegg ved mikrobiell påvirkning fra spillvann og overvann 

  Giske, Sindre Holm; Brekken, Henrik Grevsnes; Giskegjerde, Robert Almaas (Bachelor thesis, 2017)
  Hovedmålet i denne oppgaven er å vurdere fem foreslåtte vannbehandlingsanlegg, og hvilken påvirkning en spillvannslekkasje fra nærliggende bebyggelse, og naturlig tilrenning vil ha på Brusdalsvatnet i år 2016 og 2100. ...
 • Gangbru i Olden 

  Klokk, Tor-Erik Myklebust; Ramstad, Andreas Olav; Sjursen, Vegard Røsvik (Bachelor thesis, 2017)
  Denne rapporten omhandler en potensiell fremtidig gangbru i Olden, Stryn kommune. Cruisebåtturister som ankommer Olden, går langs riksveg 60 for å komme til sentrum. Brua er ønsket for å få turistene vekk fra vegbanen ...
 • Havkraft – Historisk tilbakeblikk, nåtid og fremtid 

  Pétursson, Bjarki Uglenes; Dalseth, Sondre; Fausa, Bastian Tangen (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven omhandler bølgekraft – historisk tilbakeblikk, nåtid og fremtid med utgangspunkt i Havkraft AS sitt produkt H-WEC. Oppgaven inneholder i tillegg flere ulike utfordringer Havkraft AS kan møte. ...
 • Digitalt familiariseringskonsept for simulator 

  Dyrhol, Emilie; Krohn, Kristian Kleiva (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven handler om familiarisering av radar på et operasjonelt nivå i simulator. Det blir sett på muligheten for å utvikle et digitalt familiariseringsverktøy som kan brukes i undervisningssammenheng, og som kan gi ...
 • Prosjektering og dimensjonering av næringsbygg 

  Stavseng, André Bakkevoll; Hansen, Stein Birger Viset; Selboskar, Magnus (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikten med oppgaven var å tilegne oss kunnskap og erfaringer til en fremtidig arbeidssituasjon, samt praktisere kunnskapen vi har tilegnet oss via studiene. I samarbeid med Norconsult AS har vi utformet en oppgave som ...
 • Faseplan for treplanskryss på E136, Lerstad 

  Aasen, Thea Elise Vestre; Hansen, Marte Aasen; Martinez Gutierrez, Eduardo; Helland, Sigbjørn Dahl (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgavens tema er gitt av Statens vegvesen Region midt, og omhandler utarbeidelse av faseplan for nytt 3-planskryss på E136 Breivika-Lerstad. Oppgaven er tatt ut av et større prosjekt, som omhandler bypakken i Ålesund. ...
 • Dimensjonering av boligblokk 

  Gjendem, Kristian; Gjerdset, Torunn; Nordvik, Ingvild (Bachelor thesis, 2017)
  Ved dimensjonering av bæresystemet til en konstruksjon finnes det flere utførelsesmetoder, og som ingeniør står man overfor flere utfordringer i arbeidet med utarbeidelse av den mest hensiktsmessige løsningen. Oppgaven ...
 • Tiltak for å redusere riss i betonggolv på grunn 

  Refsnes, Ferdinand Flåten (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunnen for oppgåva er at kvaliteten på betonggolv er eit hyppig diskusjonstema som følgje av at spesifiserte krav og forventningar ikkje vert tilfredsstilt. Dette resultera i kostbare utbetringar som kunne vert unngått ...

View more