Viser treff 1-20 av 353

  • Reklamefilm for Gjøvik Olympiske Fjellhall 

   Solbakken, Tor Sellevold; Odlo, Sondre (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har laget en reklamefilm som promoterer tre aktiviteter hos Gjøvik Olympiske Fjellhall. Denne oppgaven tar for seg forskning vi gjorde for å finne ut hvordan vi skulle produsere en reklamefilm rettet mot målgruppen ...
  • Ambitions at work: Professional practices and the energy performance of non-residential buildings in Norway 

   Pettersen, Ida Nilstad; Verhulst, Elli; Valle Kinloch, Roberto; Junghans, Antje; Berker, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Globally, buildings are considerable energy users. Stricter regulations and instruments such as energy performance standards aim at raising energy performance ambitions and reducing energy use. They rely on the implementation ...
  • Søkemotorannonsering for Den Norske Turistforening 

   Hartz, Helle Formo; Mikalsen, Hilde (Bachelor thesis, 2017)
   Denne rapporten bygger på et ønske fra Den Norske Turistforening om å utvikle kommunikasjonen i digitale medier. Prosjektet introduserer Den Norske Turistforening for søkemotorannonsering som et nytt ledd i deres markedsføring. ...
  • Markedsføring av et nytt studieprogram på sosiale medier 

   Kalsnes, Kenneth Marcel; Sando, Daniel Sandnes (Bachelor thesis, 2017)
   I vår bacheloroppgave har vi undersøkt hvordan et nytt studieprogram kan drive strategisk markedsføring på sosiale medier. Oppgaven har blitt avgrenset til plattformen Facebook ettersom de fleste personene i hovedmålgruppen, ...
  • Gammel avis nytt marked: Programmatisk annonseteknologi og endring 

   Bjørnstad, David Johannes; Kristensen, Simon Alert (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven går overordnet gjennom mediehistorien for å se hvordan endringer i samfunnet og medievaner påvirker bransjen som ytre drivkrefter. Etterhvert som teknologisk innovasjon, politisk engasjement og befolkninger endret ...
  • Nettside med medieinnhold for Eira 

   Lange, Malene Hjertvik; Tollaksvik, Mia (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstillingen for dette bachelorprosjektet er:
  • Utvikling og implementering av bedriftsnettside for Hadeland Viltslakteri AS 

   Eriksen, Dag-Roger; Kleppe, Jonas; Sagen, Sjur Sutterud (Bachelor thesis, 2017)
   I vårt prosjekt skulle vi utvikle en ny bedriftsnettside med nettbutikkløsning for Hadeland Viltslakteri. Vi har brukt ulike designmetoder for å utvikle og utforme prototyper som endte opp i en ferdig løsning, som ble ...
  • Utvikling av nettjeneste for Småjobbsentralen i Gjøvik 

   Grimstad, Øyvind; Hesselberg, Thomas; Ødegaard, Agne (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med arbeidet var å utforme en nettbasert tjeneste for Småjobbsentralen i Gjøvik, som formidler kontakt mellom oppdragstakere og eldre/uføre som trenger arbeidsoppgaver utført. Målet med nettjenesten er å gjøre det ...
  • Kulturregister for publikum 

   Garberg, Mathis; Brestad, Vegard; Mikalsen, Erik (Bachelor thesis, 2017)
   Gjøvik kommune eier mange statuer og historiske bygninger, men få vet hva de betyr. Slik situasjonen er per mai 2017 har Gjøvik kommune opprettet et register over skulpturer og kunstverk i Gjøvik-området i sin biblioteksdatabase. ...
  • Utvikling av utlånssystem for Dokflyt AS 

   Sucic, Toni; Jansson, Geir Marius Kirkeberg (Bachelor thesis, 2017)
   Vi fikk i oppgave å bygge en webapplikasjon for bedriften Dokflyt AS med formål om å gjøre det enklere og mer oversiktlig for montører i en bedrift å låne utstyr. Via applikasjonen kan man låne utstyr, se utstyr som allerede ...
  • Professional development of sustainability competences in higher education: the role of empowerment 

   Lambrechts, Wim; Verhulst, Elli; Rymenams, Sara (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose This paper aims to provide insights into the relation between professional development (PD) and organisational change processes towards sustainability, with a specific focus on empowerment. Design/methodology/approach ...
  • Sammen om riktig hjemsted - Tjenestedesign for utvikling av et mer helhetlig tjenestetilbud til ungdom i og utenfor institusjon. 

   Haugan, Henrikke Øijord (Master thesis, 2017)
   Sammenlignet med de 10 andre største kommunene i Norge, plasserer Bergen kommune flere barn og unge på institusjon. Disse ungdommene har også lengre opphold der, sammenlignet med de andre kommunene. Samtidig som dette ...
  • Do You See What I See? Investigations into the Underlying Parameters of Visual Simplicity 

   Skogen, Martha (Doctoral theses at NTNU;2017:187, Doctoral thesis, 2017)
   Motivated by a longstanding interest in timeless design, this research focused on visual simplicity due to its potential as a core value of a design’s longevity. Multiple studies were conducted to investigate how people ...
  • Fra ekte til falsk - Hvordan interaksjonsdesign kan bidra til å problematisere konstrueringen av falske nyheter 

   Bendiksen, Helene (Master thesis, 2017)
   I 2016 ble vi introdusert for falske nyheter i forbindelse med den amerikanske valgkampen. Dette begrepet har fått mye oppmerksomhet i mediene, og det var ikke overraskende at fenomenet fant veien til sosiale medier. Sosiale ...
  • Changing Food Waste User Behavior through User-Centered Design 

   Nordsven, Thomas Mork (Master thesis, 2017)
   Planet earth is currently facing many environmental issues and the term global warming is a well-known term today. Carbon dioxide emissions are contributing to global warming, and there is a need to perform research on how ...
  • Ensuring Universal Design in ICT-Solutions - Towards Identifying Critical Success Factors 

   Harder, Susanne Klungland (Master thesis, 2017)
   Universal Design (UD) of Information and Communication Technology (ICT) is a fundamental principle that seeks to ensure accessibility for all. With an increasing digitalization of society, there is also a rapidly increasing ...
  • Usability in video game editors 

   Flogard, Bendik Lund (Master thesis, 2017)
   This thesis is a research carried out to uncover what difficulties user with little to no video game editor experience encounter when using a in-game editor, and the characteristics of users who find video game editors ...
  • The Norwegian national identification numbering system - The history of a design process 

   Frestad, Hanne Neverdal (Master thesis, 2017)
   The Norwegian national identification numbering system, introduced in the 1960s, is an important tool used in all parts of public administration in Norway today. By serving as a means for identifying people, the numbering ...
  • Estimating Mental Workload of University Students using Eye Parameters 

   De Alwis Edirisinghe, Viveka (Master thesis, 2017)
   Estimating mental workload using eye parameters in different fields has become a significant study focus in the area of research. It is vital to discover the most reliable eye parameter/parameters that can be used to ...
  • Universal Design in Norwegian Tourism Services for Customer Engagement 

   Nguyen, Linh (Master thesis, 2017)
   Going on holiday and exploring new territories are one of many popular human activities. This type of activity usually requires a certain type of physical ability due to the condition of travel destination. However, according ...