Now showing items 1-200 of 231

  3D-kart (1)
  3D-printer (1)
  Agriculture and fishery disciplines: 900 (6)
  Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910 (5)
  Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915 (4)
  Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914 (1)
  ambulante team (1)
  appetitt (1)
  arbeidsforhold (1)
  arbeidsmiljø (1)
  arealdekkekart (1)
  arealforvaltning (1)
  bank (1)
  Barn og unge (1)
  billedbehandling (2)
  biobrensel (1)
  bioenergi (1)
  Biometri (2)
  Biometric (1)
  bjørkeved (1)
  Brand awareness (1)
  Bygg (1)
  Byggteknikk (1)
  Byggtekniske krav (1)
  bærekraftig energi (1)
  CERN (1)
  CHP (1)
  color management (5)
  Country-of-origin : COO (1)
  Country-of-origin image : COI (1)
  Crohns sykdom (1)
  dagsenter (1)
  dagtilbud (1)
  demens (1)
  dialog (1)
  Dialogkafeer (1)
  digital billedbehandling (2)
  digital circuits (1)
  digital color (3)
  digital kartsystem (1)
  digital video (1)
  digitale læringsobjekter (1)
  digitale medier (2)
  digitalteknikk (4)
  dimensjonalt kart (1)
  Dimensjonering av tilgjengelighet (1)
  Dyslektikere (1)
  Dør (1)
  eldreomsorg (3)
  electronic (1)
  elkraftsystem (1)
  energi (1)
  Etikk (1)
  Eye tracking (2)
  farge (3)
  fargestyring (1)
  fargevitenskap (3)
  Ferdighetstest (1)
  ferdighetstest (1)
  fjernundervisning (1)
  fleksibel utdanning (2)
  fluorescence (1)
  Forebyggende helsearbeid (1)
  fornybar kraftproduksjon (1)
  forskningsbasert undervisning (1)
  Forskningsdesign (1)
  Funksjonsevne (1)
  Gaze map (1)
  gaze map (1)
  geriatrisk sykepleie (1)
  Gitar (1)
  GPS (1)
  granved (1)
  Helse og læring (1)
  Helsefag (1)
  Helsefremmende arbeid (1)
  hjemmesykepleie (3)
  Hjemmetjenester (1)
  hjemmetjenester (2)
  Humaniora: 000 (1)
  Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120 (1)
  Humanities: 000 (1)
  Humanities: 000::Literary disciplines: 040 (1)
  Håndlisthøyder (1)
  Høgskolepedagogikk (1)
  høgskoleutdanning (1)
  høyere utdanning (1)
  image quality metrics (1)
  information security (1)
  ingeniørutdanning (2)
  Innlandet (1)
  Kapasitetskontroll (1)
  kartlegging (1)
  Klippfisknæringen Verdiskapning (1)
  kollegaveiledning (1)
  Kom‐Ut senger (1)
  kreftpasienter (1)
  kunnskapsbasert praksis (4)
  kunnskapsbasert sykepleie (1)
  kunnskapsbasertpraksis (1)
  kunstig intelligens (1)
  Laboratorieundersøkelser (1)
  Laminattesting (1)
  legemiddelhåndtering (1)
  Lesbarhet (2)
  logiske kretser (4)
  Lokaliseringsteknologi (1)
  Lyden (1)
  lærerkompetanse (1)
  Markedsføring (1)
  Mathematics and natural science: 400 (35)
  Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450 (2)
  Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Geometrics: 468 (1)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420 (31)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Communication and distributed systems: 423 (1)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Databases and multimedia systems: 428 (1)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424 (9)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Simulation, visualization, signal processing, image processing: 429 (17)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::System development and system design: 426 (2)
  Mathematics and natural science: 400::Physics: 430 (1)
  Mathematics and natural science: 400::Physics: 430::Electromagnetism, acoustics, optics: 434 (1)
  Medical disciplines: 700 (68)
  Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750 (6)
  Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771 (1)
  Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Geriatrics: 778 (2)
  Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762 (1)
  Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Pediatrics: 760 (1)
  Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757 (1)
  Medical disciplines: 700::Health sciences: 800 (62)
  Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801 (14)
  Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806 (11)
  Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808 (33)
  Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nutrition: 811 (2)
  Medisinske Fag: 700 (4)
  Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800 (4)
  Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801 (1)
  Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808 (3)
  Metodebeskrivelse (1)
  miljø (1)
  miljøvern (1)
  miljøvernpolitikk (1)
  mønstergjenkjenning (1)
  naturforvaltning (1)
  naturreservat (1)
  Nettaviser (1)
  nettforelesning (1)
  Norge (1)
  Norway (1)
  off-grid hus (1)
  omsorgsforskning (3)
  omsorgssenter (1)
  Oppland (1)
  pasienter (2)
  pasientsikkerhet (1)
  Passeringstest (1)
  passeringstest (1)
  Pedagogisk metode (2)
  Plassbehov (1)
  pleieplan (1)
  praksisopplæring (1)
  Praksisrettet undervisning (1)
  praksissted (1)
  praksisstudier (1)
  praksisundervisning (5)
  praksisundervisninge (1)
  Praktisk eksamen (1)
  psykiatri (2)
  psykisk helsearbeid (1)
  psykisk helsevern (1)
  rehabiliteringssenter (1)
  Rullator (1)
  Rullestol (1)
  saliency map (1)
  Salted cod (1)
  Samfunnsvitenskap: 200 (4)
  Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310 (1)
  Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 (3)
  Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283 (2)
  satellittdata (1)
  Seafood (1)
  Simulering (3)
  simulering (2)
  Skognæring (1)
  skogøkologi (1)
  Skolehelsetjeneste (1)
  Skrifttyper (1)
  Social science: 200 (77)
  Social science: 200::Economics: 210 (4)
  Social science: 200::Economics: 210::Business: 213 (2)
  Social science: 200::Economics: 210::Econometrics: 214 (1)
  Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212 (1)
  Social science: 200::Education: 280 (65)
  Social science: 200::Education: 280::General education: 281 (7)
  Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289 (2)
  Social science: 200::Education: 280::Special education: 282 (36)
  Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283 (16)
  Social science: 200::Library and information science: 320 (2)
  Social science: 200::Library and information science: 320::Documentation science: 325 (1)
  Social science: 200::Library and information science: 320::Information and communication systems: 321 (1)
  Social science: 200::Media science and journalism: 310 (1)