Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Eilif Hugo
dc.contributor.authorHøglo, Arne Martin
dc.date.accessioned2016-11-17T15:00:29Z
dc.date.available2016-11-17T15:00:29Z
dc.date.created2016-08-05
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15943
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421676
dc.description.abstractGlobal oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er en av vår tids store utfordringer. For å redusere risikoen for farlige klimaendringer ble 195 land enige om å gjøre hva de kan for å begrense oppvarmingen til under 2℃ i 2030 sammenlignet med førindustriell tid. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene med 40 prosent innen år 2030, sammenlignet med 1990. For at dette skal være mulig krever det iverksetting av flere utslippsreduserende tiltak. En studie gjennomført av Club of Rome, viser at potensialet ved en overgang til en sirkulær økonomi i Norge er reduserte utslipp på 66 prosent i 2030 sammenlignet med om vi fortsetter uten å gjøre noen tiltak. Avfallshåndtering er et sentralt punkt i den sirkulære økonomien. Norske næringsbygg er selv ansvarlige for å inngå en avtale med et avfallsselskap om henting av avfall. De er heller ikke lovpålagt å sortere, annet enn noen få fraksjoner som farlig avfall og EE-avfall. Denne oppgaven gjør en kartlegging av utfordringer knyttet til avfallshåndtering for næringsbygg, og ser nærmere på hvilke tiltak som bør gjennomføres for å redusere klimapåvirkningen fra avfallet. For å avdekke dette ble det gjort intervjuer av byggeiere og eiendomsforvaltere, myndighetene, samt representanter for avfalls- og gjenvinningsbransjen. De mest fremtredende utfordringene omhandler manglende krav til sortering, manglende økonomiske motiver for å øke sorteringsgraden, opplæring av de som sorterer avfallet, samt for lite statistikk og kunnskap om hvilke tiltak som har ønsket effekt med tanke på redusering av avfall og klimagassutslipp. Myndighetene anbefales å stille krav om lovpålagt utsortering av avfall, samt strengere krav til økt produsentansvar og økodesign. Det bør også vurderes å endre på avgiftssystemet for levering av avfall, slik at den økonomiske gevinsten ved god sortering øker. Byggeiere og eiendomsforvaltere anbefales å jobbe mer med opplæring av leietakere og sortering av avfall. I tillegg kreves det gode rapporteringssystemer for å gi myndighetene et godt statistikkgrunnlag å basere ny avfallspolitikk på.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergi og miljø, Energianalyse og planlegging
dc.titleAvfallshåndtering for næringsbygg - utfordringer og potensiale ved en sirkulær økonomi
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber76


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record