Show simple item record

dc.contributor.advisorKrokstad, Steinar
dc.contributor.authorSkjellegrind, Randi Kristine
dc.date.accessioned2016-11-09T13:38:29Z
dc.date.available2016-11-09T13:38:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2420325
dc.description.abstractBakgrunn: Kroniske smerteplager er et stort helseproblem i Norge, og siden folk i arbeidsfør alder er særlig utsatte, påvirkes uførestatistikken. Ved utgangen av desember 2015 var 9,4 % av befolkningen i Norge uføretrygdet. Uspesifikke smerter i muskler og ledd er en av hovedårsakene til fravær og uførhet. Flere epidemiologiske studier viser at helse og kulturdeltagelse henger tett sammen, og at kulturdeltagelse kan være helsefremmende. Kroniske smerter er sammensatte fenomen og må forstås som et samspill mellom kropp, sjel og livsbetingelser. Kunnskap om kulturdeltagelse som en mulig helsefremmer kan være viktig i det preventive arbeidet for å få ned sykefravær og arbeidsuførhet i samfunnet. Materiale og metode: Det er blitt brukt befolkningsdata fra voksne i en kvantitativ epidemiologisk studie. Materialet til studien er basert på data rapportert inn til HUNT3, Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag (2006–2008). 50 797 voksne deltok i HUNT3. Av disse hadde 16 465 av kvinnene og 14 242 av mennene komplette svar på spørsmålsskjema når det kom til kulturdeltagelse, både aktiv og passiv, samt kroniske smerter. Det ble benyttet krysstabeller og logistisk regresjonsanalyser ved bearbeiding av data. Resultat: 41 % av kvinnene rapporterte at de hadde smerter som hadde vedvart de siste 6 måneder, mens 36 % av mennene rapporterte det samme. Ved hjelp av logistisk regresjon ble det justert for relevante konfundere for assosiasjon mellom kulturdeltagelse og kroniske smerter. Vi fant likevel en sammenheng mellom både aktiv og passiv kulturdeltagelse, og lavere forekomst av selvrapporterte kroniske smerter for begge kjønn. Vi fant en odds ratio = 1.45 (1.32–1.58) for kronisk smerte for deltagere med lav aktiv kulturdeltagelse sammenlignet med høy deltagelse justert for kjønn, alder og yrkesstatus. Vi fant en odds ratio = 1.44 (1.32–1.58) for kronisk smerte for deltagere med lav passiv kulturdeltagelse sammenlignet med høy deltagelse justert for kjønn, alder og yrkesstatus. Konklusjon: Flere kvinner enn menn sliter med kroniske smerter i befolkningen. Dataene tyder på at vår hypotese om at kulturdeltagelse kan redusere forekomsten av kroniske smerter kan være gyldig, men designet viser kun en assosiasjon og ingen årsakssammenheng.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKan kulturdeltagelse bidra til lavere forekomst av kroniske smerter i befolkningen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record