Show simple item record

dc.contributor.authorThomson, Michael
dc.contributor.authorKristiansen, Andreas Raakjær
dc.contributor.authorHomme, Thomas
dc.date.accessioned2016-11-08T08:12:26Z
dc.date.available2016-11-08T08:12:26Z
dc.date.issued2016-11-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419939
dc.description.abstractDagens hotellnæring er styrt av de store kjedene, som aktivt praktiserer Revenue Management. De har store avdelinger som opererer med prisstrategier, analysering av etterspørsel og ulike former for distribusjon. Dagens forbrukere er mer prisorienterte enn noen gang og vet hva deres marginale betalingsvilje er. Derfor har pris blitt et av de største konkurransefortrinnene innen næringen. Satsingen på denne strategien har gitt kjedene muligheten til å kunne tilby riktig pris, til riktig kunde, gjennom riktig kanal, til riktig tid gjennom riktig pakke. Vi mener at frittstående hoteller vil kunne ha stort utbytte av å benytte seg av en mer dynamisk modell, hvor de ikke setter prissetter seg etter produktet, men kundesegmenter. På bakgrunn av dette har vi i denne bacheloroppgaven undersøkt om dynamisk prising sammen med distribusjonskanaler, posisjonering og segmentering påvirker etterspørselen for hoteller utenfor kjede. Vi har benyttet oss av et kvalitativt forskningsdesign med både semi-strukturerte og strukturerte dybdeintervjuer som datainnsamlingsmetode. I utvelgelsen av vårt strategiske utvalg har det vært viktig å ha respondenter som innehar sentrale stillinger i deres hotell for å kunne få den informasjonen vi trenger for å besvare vår problemstilling. Vi har følgende problemstilling: Vil praktisering av Revenue Management optimalisere kapasitetsutnyttelsen ved hoteller utenfor kjede ? Etter endt forskning sitter vi igjen med en bekreftelse om at teorien passer de temaene respondentene uttaler seg om. Hotellene som ikke praktiserer revenue management ønsker å kunne utrette en mer dynamisk prisstrategi. Vi som forskere sitter igjen med et inntrykk av at om hotellene skal kunne optimalisere kapasitetsutnyttelsen må de styre etterspørselen med verktøy som pris og distribusjonskanaler.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectrevenue managementnb_NO
dc.subjectfrittstående hotellernb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectkapasitetsutnyttelsenb_NO
dc.titleVil praktisering av Revenue Management bedre kapasitetsutnyttelsen ved hoteller utenfor kjede?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge