Show simple item record

dc.contributor.authorBevanger, Kjetil
dc.contributor.authorMay, Roel
dc.contributor.authorStokke, Bård
dc.coverage.spatialSmøla, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2016-11-04T10:09:19Z
dc.date.available2016-11-04T10:09:19Z
dc.date.issued2016-11-04
dc.identifier.isbn978-82-426-2958-6
dc.identifier.issn0804-421X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419532
dc.description.abstractForskningsprosjektet Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (BirdWind) fikk finansiering fra Norges forskningsråd i 2007, og var det første norske prosjektet med ressurser og tverrfaglig kompetanse til å trenge dypere ned i problematikken fugl og vindkraft. Da Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) ble etablert av Norges forskningsråd i 2009, var det naturlig at BirdWind sammen med andre forskningsprosjekter finansiert fra RENERGI-programmet, ble lagt inn i forskningssenteret. CEDREN har, ved siden av Norges forskningsråd, finansiell støtte fra brukerpartnere innen industri, forvaltning og forskningsinstitusjoner. Hovedfokus for CEDRENs virksomhet er teknologiske og miljømessige utfordringer for framtidas vannkraft, miljøforhold knyttet til vindkraft og overføringsledninger, samt forskning på hvordan miljø- og energipolitikk kan forenes. Boka er i hovedsak basert på forskningsprosjektet BirdWind, som har frembrakt ny kunnskap om fugl og vindkraft, men også nye spørsmål. CEDREN ønsker at kunnskapen skal nå ut til vindkraftindustrien, miljø- og energiforvaltningen og andre interesserte, og har derfor funnet det riktig å lage en populærvitenskapelig oppsummering av prosjektet. Dette gjøres imidlertid som en integrert del av en større kunnskapsoppsummering om effekter av vindkraftverk på fugl, flaggermus og rein, og sammenstiller kunnskap fra forskning i inn og utland. Videre omtales dagens forvaltningspraksis og tilgjengelige løsninger som finnes for å redusere effekter av vindkraftverk på naturen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Temahefte;66
dc.subjectNINA Temaheftenb_NO
dc.subjectvindkraftnb_NO
dc.subjectenerginb_NO
dc.subjectforvaltningnb_NO
dc.subjectdyrelivnb_NO
dc.subjectnaturmangfoldnb_NO
dc.subjectsjøfuglnb_NO
dc.subjectflaggermusnb_NO
dc.subjectreinnb_NO
dc.subjectfuglnb_NO
dc.subjectvaderenb_NO
dc.subjectspurvefuglnb_NO
dc.subjecthønsefuglnb_NO
dc.subjectrovfuglnb_NO
dc.subjectaerodynamikknb_NO
dc.titleLandbasert vindkraft. Utfordringer for fugl, flaggermus og reinnb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber72 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Temahefte/NINA Special Report [16]
    Heftene utarbeides etter behov og serien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet.

Show simple item record