Show simple item record

dc.contributor.authorGunneng, Sarah
dc.contributor.authorSkallist, Pernille Nicoline
dc.date.accessioned2016-11-02T07:53:55Z
dc.date.available2016-11-02T07:53:55Z
dc.date.issued2016-11-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2418728
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven vil omhandle osteopatisk behandling av psykisk utviklingshemmede. Bakgrunnen for valg av tema er personlige erfaringer med denne pasientgruppen og genuin interesse for arbeid med dem. I oppgaven har det nærmere blitt undersøkt hvilke erfaringer osteopater har gjort seg med behandling av denne pasientgruppen. Problemstillingen er derfor som følgende: ”Hvilke erfaringer har osteopater med behandling av psykisk utviklingshemmede?” For å kunne besvare problemstillingen var det nødvendig å innhente informasjon fra osteopater og tydeliggjøre hvilken informasjon vi var ute etter. Med erfaring menes det osteopatenes opplevelser og kunnskap fra behandling med psykisk utviklingshemmede. I intervjuene ble det spurt om elementer som osteopatens bakgrunn, typiske plager hos denne pasientgruppen, behandlingstilnærming og kommunikasjon. Besvarelsen av problemstillingen har fremkommet ved å foreta dybdeintervjuer med osteopater. Dette er en kvalitativ metode som fokuserer på beskrivelsen av de ulike elementene fra behandling og tilnærming til disse pasientene. Intervjuobjektene ble kontaktet personlig og via epost. I denne oppgaven er det to intervjuobjekter, hvorav et ble intervjuet ved personlig oppmøte og det andre intervjuobjektet ble intervjuet ved bruk av Skype. I analysen av resultatene kom det frem at intervjuobjektene til dels hadde lik utdanning og flere like opplevelser og erfaringer med psykisk utviklingshemmede. Typiske plager som denne pasientgruppen ofte presenterte med var muskel- og skjelettplager, viscerale plager og i stor grad spastisitet. Kommunikasjon var ofte en utfordring, men ved bruk av kreative tilnærminger var det allikevel mulig å gjennomføre gode behandlinger. Det ble vektlagt av intervjuobjektene at man som terapeut må være åpen for utfordringer og våge å behandle plager man antar at osteopatisk behandling kan ha en god effekt på. Vår konklusjon etter arbeidet med denne bacheloroppgaven er først og fremst at det ikke nødvendigvis er markante og store forskjeller i behandlingen av denne pasientgruppen sammenlignet med andre. Det kom frem at mange av osteopatiens teknikker egner seg og blir godt tatt i mot av denne pasientgruppen. Effekten av behandling oppleves å være god og pasientene liker svært godt å komme tilbake til ny konsultasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectosteopatisk behandlingnb_NO
dc.subjectpsykisk utviklingshemmedenb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.titleOsteopatisk behandling av psykisk utviklingshemmedenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge