Karakterkrav: bestått.

Recent Submissions

 • Learners who are exposed to the English language at several levels are more open when it comes to language learning. 

  Eye, Jørgen (Bachelor thesis, 2015)
  English: This bachelor thesis is about how exposure to languages through several levels may increase the learner’s motivation and willingness towards language learning. Exposure to languages does not only happen at school ...
 • Talemål hos ungdom i Etnedal kommune. 

  Kompelien, Vilde Strand (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Kartleggingen av talemålet blant ungdom i Etnedal kommune viser at det tradisjonelle talemålet er regionalisert. Mange av informantene har også et standard østnorsk talemål, og svært få har det tradisjonelle ...
 • Is English linguistic imperialism threatening the Norwegian language? 

  Eliassen, Henrik Skifjell (Bachelor thesis, 2015)
  English: This bachelor thesis asks the question whether English linguistic imperialism is threatening the Norwegian language or not. The paper looks at what Robert Phillipson lists as linguistic imperialism and links it ...
 • The English as a Lingua Franca and English as a Foreign Language paradigm. 

  Pedersen, Hans-André (Bachelor thesis, 2015)
  English: The purpose of the thesis is to answer and discuss if ELF and EFL are different by highlighting pragmatics in a debate between Michael Swan and Henry, G. Widdowson. Although it is a straight forward question about ...
 • Ortografi i skolen 

  Monsen, Matilde (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan dagens undervisning i rettskrivning er, sammenlignet med den undervisningen vi hadde på 1950-tallet. Innenfor dette temaet har jeg sett på historien til norsk språknormering, ...
 • «Himmelens harpe rettet på skrå mot jorden»: Regnmotiv og opphavstematikk i Rolf Jacobsens diktning. 

  Nettum, Kent Are Klætne (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: I denne oppgaven studerer jeg regnmotivet i to utvalgte dikt av Rolf Jacobsen. Rolf Jacobsen har utallige dikt hvor regnmotivet er til stede. I denne oppgaven blir imidlertid regnmotivet sett i sammenheng med ...
 • The Internet’s impact on linguistic imperialism. 

  Enger, Henrik Berg (Bachelor thesis, 2015)
  English: My thesis for this assignment is: "What impact does the Internet have on linguistic imperialism?”. I have based my assignment on different linguists and researchers theories on linguistic imperialism with my ...