Show simple item record

dc.contributor.advisorRyste, Torill Olsvik
dc.contributor.authorKolsvik, Karoline Hagen
dc.date.accessioned2016-10-19T12:37:44Z
dc.date.available2016-10-19T12:37:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416396
dc.description.abstractBakgrunn: På verdensbasis trenger 11 millioner mennesker medisinsk behandling, grunnet brannskader. Brannskader kan føre til både fysiske og psykiske konsekvenser for pasienten, og det å mestre disse konsekvensene kan bli en langvarig prosess.nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med den oppgaven er å få mer kunnskap om hvordan pasienter erfarer å mestre et endret selvbilde, etter en brannskade.nb_NO
dc.description.abstractMetode: En systematisk litteraturstudie som er basert på 10 studier. 9 av disse studiene er kvalitative originalstudier, og en er en kvalitativ og kvantitativ reviewstudie.nb_NO
dc.description.abstractResultater: Selvbildet slo sprekker grunnet kroppslige forandringer. For å mestre dette ble det brukt ytre og indre ressurser. Det ble også brukt ulike mestringsstrategier.nb_NO
dc.description.abstractKonklusjon: Brannskadede erfarer å mestre et endret selvbilde med å ta i bruk både ytre og indre ressurser. Samt en kombinasjon av følelsesfokusert og problemfokuserte mestringsstrategier.nb_NO
dc.description.abstractNøkkelord: Brannskadede pasienter, brannoverlevende, livet etter skaden, brannskade, erfaringer, mestring, etter brannskade, sykepleie.nb_NO
dc.description.abstract***nb_NO
dc.description.abstractBackground: World wide, 11 million people need medical attention after suffering from burn injury. Burn injury can lead to both physical and psychological consequences, and coping with these consequences may be a lengthy process.nb_NO
dc.description.abstractObjective: The purpose with this study is to gain more knowledge of how patients are coping a changed self-image, after a burn injury.nb_NO
dc.description.abstractMethods: A systematic literature review based on ten studies. Nine of the studies are qualitative original studies and one both qualitative and quantitative review study.nb_NO
dc.description.abstractResults: Self-image cracks due to bodily changes. To cope, there were used internally and externally recourses, and different coping strategies.nb_NO
dc.description.abstractConclusion: Burn survivors experience to cope with a changed self-image, by adopting both internal and external resources. And they used a combination of emotional and problem-focused coping strategies.nb_NO
dc.description.abstractKeywords: Burn patients, burn survivors, life after burn, burn injury, experience, coping, post burn, nursing.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectBrannskadenb_NO
dc.subjectPasientens erfaringnb_NO
dc.subjectMestringnb_NO
dc.subjectSelvbildenb_NO
dc.titleMerket for livetnb_NO
dc.title.alternativeScarred for lifenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge