Show simple item record

dc.contributor.authorSinnerud, Arvenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:27:38Z
dc.date.available2014-12-19T12:27:38Z
dc.date.created2012-05-11nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier526401nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241549
dc.description.abstractComposite material patching is a very promising method for repairing and/or reinforcing metallic structures. In order to apply this, investigation of the joint strength and properties needs to be done. This master thesis concerns the fracture mechanical properties of adhesive composite patching. In particular a bimaterial carbon fiber-steel joint, separated with a epoxy/glass layer for galvanic protection, is examined. The aim for the thesis is to establish a critical energy release rate for a bimaterial joint through DCB and ENF testing and apply this as input to FE modeling. The thesis begins with an explanation of composite patch technology and its relevance to industry. Subsequently, relevant theory applied in the thesis is presented. At first, basic fracture mechanics and data reduction methods are explained. In addition are formulas for laminate theory, cohesive zone size and statistics, given. A thorough specification of specimen geometry and production follows. This includes an overview of existing standards and literature reviews. The FE model with its constitutives and specifications are given in a separate chapter. Documentation of testing and test setups follows, prior to a separate section with result presentation. A discussion of the results, and a conclusion, is included at the end. Production of specimens was done with 3 different methods of introducing a galvanic protection layer between the steel and carbon fiber laminate. Further, the steel had two different surface treatments. One grit blasted surface and one laser treated. Bond line thickness for the different production methods and surface characterization, was established. The mode II energy release rate was determined with reliable test results. The mode I testing was troubled with delamination and load introduction through hinges, hence unambiguous results could not be obtained. Despite this, mode I results give an indication of joint properties. A grit blasted surface with a galvanic protection layer cured under vacuum, prior to carbon laminate bonding, yielded the highest mode II energy release rate. The chosen cohesive law for the FE model corresponded well with the failure mechanism of a bond with low interface capacity. A non coinciding compliance in the FE models is believed to be a case of inaccurate material data.nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven begynner med en forklaring av kompositt reparasjon teknologi og dens relevans til industrien. Følgende er relevant teori anvendt, presentert. Grunnleggende bruddmekanikk og data ekstraksjons metoder er inkludert. I tillegg er formler for laminat teori, kohesiv sone størrelse og statistikk, oppgitt. En grundig gjennomgang av prøve geometri og produksjon følger. Dette inkluderer et overblikk over eksisterende standarder og litteratur undersøkelser. Element modellen med dens konstitutiver og spesifikasjoner er gitt i eget kapittel. Dokumentasjon av testing og test oppsett følger, før et eget kapittel med resultat presentasjon. En diskusjon av resultater og en konklusjon er inkludert til slutt. Produksjonen av prøvene ble gjort med 3 ulike metoder for implementering av den galvansike beskyttelsen som ligger mellom stål og karbonfiber laminatet. Videre så hadde stålet to ulike overflatebehandlinger. En sandblåst overflate og en laser behandlet overflate. Bindings tykkelsen for de forskjellige produksjonsmetodene ble fastslått. Mode II energi-frigjørings-raten ble fastslått med pålitelige resultat. Mode I testingen var plaget av problemer med delaminering og hengsler som skulle påføre last. På grunn av dette ble ingen utvetydige resultater oppnådd. Uansett gav resultatene, om ikke annet, en indikasjon på bindingskapasiteten. En sandblåst overflate med galvanisk beskyttelse, herdet under vakuum, før karbonfiber laminatet ble pålimt, gav den høyeste energi frigjørings raten. Den valgte kohesive loven for elementmodellen hadde sammenfallende feilmekanisme med en binding som hadde lav bindingsstyrke. En ikke sammenfallende komplians kommer antakeligvis av unøyaktige material data.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleAdhesion of metal-composite joints European COPATCH projectnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record