Samlinger

Nye registreringer

 • Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre - En oppsummering av kunnskap 

  Førland, Oddvar; Skumsnes, Randi (Oppsummering;nr 8, Peer reviewed, 2017)
  Oppsummeringen inkluderer 94 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk. ØKENDE UTBREDELSE, MEN IKKE LOVPLIKTIG FOR ...
 • Brukermedvirkning i demensomsorgen – En oppsummering av kunnskap 

  Sørly, Rita (Oppsummering;nr 7;, Peer reviewed, 2017)
  Denne oppsummeringen gir et innblikk i brukermedvirkning i demensomsorgen i, eller med relevans for, norske forhold. Det er ikke gjort et skille mellom demensomsorg i hjemmetjenesten og demensomsorg i institusjoner. ...
 • Fall og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene – En oppsummering av kunnskap 

  Olsen, Rose Mari; Ness, Tove Mentsen; Devik, Siri Andreassen (Oppsummering; nr 6, Peer reviewed, 2017-06)
  UTFORDRINGSBILDET Fall er den hyppigste ulykkestypen blant eldre mennesker, og rammer både hjemmeboende og de som bor i institusjon. Fallrisikoen øker med alder, og forekomsten er spesielt høy hos de som er over 80 ...
 • Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom – En oppsummering av kunnskap 

  Danielsen, Kjersti Karoline; Nilsen, Elin Rogn; Fredwall, Terje Emil (Oppsummering; nr 5, Peer reviewed, 2017-05)
  Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientforløp for eldre med kronisk sykdom i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og mellom nivåene i helsetjenesten. Oppsummeringen inkluderer ...
 • Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge – En oppsummering av kunnskap 

  Blix, Bodil Hansen (Oppsummering;nr 3, Peer reviewed, 2016)
  Samene er urbefolkningen i Norge. Deres rettigheter i møte med helse- og omsorgstjenestene reguleres av internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk. Det er store individuelle og lokale språklige, kulturelle og ...
 • Hverdagsrehabilitering – En oppsummering av kunnskap 

  Førland, Oddvar; Skumsnes, Randi (Oppsummering;nr 2, Peer reviewed, 2016)
  Oppsummeringen inkluderer 112 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet. UTVIDET REHABILITERINGSTILBUD I HJEM OG NÆRMILJØ Personer med funksjonsfall, og særlig eldre, ...
 • Legemiddelbruk og pasientsikkerhet – En oppsummering av kunnskap 

  Olsen, Rose Mari; Devik, Siri Andreassen (Oppsummering;nr 1, Peer reviewed, 2016)
  Oppsummeringen inkluderer 91 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientsikkerhet relatert til legemiddelbruk i omsorgstjenesten i kommunen. I tillegg gis en oversikt over de mest sentrale ...
 • Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid – En oppsummering av kunnskap 

  Klausen, Rita Kristin (Oppsummering;nr 4, Peer reviewed, 2016)
  BRUKERMEDVIRKNING I PSYKISK HELSEARBEID Denne oppsummeringen gir et innblikk i brukermedvirkning i psykisk helsearbeid i en norsk kontekst, med en særlig vekt på helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Brukerne er voksne ...