Recent Submissions

 • Objektivt målt fysisk aktivitetsnivå blant barn i Norge i alderen 6-12 år 

  Engedal, Erik Gretteberg; Deng, Wei Hai (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn For å implementere effektive tiltak for skolebarn i Norge i folkehelsearbeidet mot livsstilssykdommer er det viktig med mer objektiv data på deres fysiske aktivitetsnivå. Denne oppgaven undersøker forskjeller i ...
 • Effekter av antioksidanter på prestasjon i utholdenhetsidretter: en litteraturstudie 

  Otterdal, Emilie Houm; Olsen-Nauen, Ida Charlotte (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn: Forskning har til nå ikke vist at det er en sammenheng mellom tilskudd av antioksidanter og prestasjon i utholdenhetsidretter. Det er av den grunn delte meninger når det kommer til antioksidanter og ...
 • Kolesterolverdier hos barn 6-12 år 

  Skår, Angelica (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn Hjerte- og karsykdom er den hyppigste dødsårsaken i Norge. Hovedsakelig er hjerte- og karsykdom forårsaket av aterosklerose, selv om årsaksmekanismene ikke er fullstendig kjent. Det vi vet er at flere faktorer ...
 • Har konsistens betydning?: en empirisk analyse av fruktinntak og blodsukkerrespons 

  Botvar, Mathilde Henriette; Hvidsand, Tina Elisabeth Tian (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn: De norske kostrådene med anbefalinger om et daglig inntak av to til tre porsjoner frukt/bær kan problematisere en god blodsukkerregulering for personer med type 2-diabetes ettersom frukt inneholder en stor andel ...
 • Effekten av vegetariske kosthold på blodtrykk og kolesterol 

  Skjærbekk, Guro Bakkehaug; Kollshaugen, Ine Therese (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Bakgrunn: En overflod av mat har ført til overvektsepidemi, og til en rekke tilfeller av livsstilssykdommer som en konsekvens av dette. Et uheldig kosthold med et høyt inntak mettet fett og salt, og fysisk inaktivitet ...
 • Forebygging av cøliaki hos spedbarn 

  Sætre, Pia; Svarstad, Pernille (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Bakgrunn: Omtrent 1% av verdens befolkning lider av cøliaki, men i dag er den eneste behandlingen for sykdommen en livslang diett på et glutenfritt kosthold. Forebygging av cøliaki er omdiskutert i litteraturen, og en ...
 • Litteraturstudie om sammenhengen mellom overvekt og total dødelighet 

  Eliassen, Annika (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Bakgrunn: Den høye og økende forekomsten av overvekt i Norge og på verdensbasis beskrives som en helseutfordring. Forholdet mellom overvekt, definert som KMI 25,0-29,9, og total dødelighet er likevel ikke entydig. Det er ...
 • Effekten av lav-FODMAP-diett og probiotika på symptomer ved irritabel tarmsyndrom 

  Hägg, Daniel Fiskå; Kristiansen, Petter (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Bakgrunn: Irritabel tarmsyndrom er en kronisk funksjonell tarmlidelse hvor alvorlighetsgraden av symptomer som abdominal smerte varierer fra alvorlige til mindre alvorlig. På verdensbasis er forekomsten høy, særlig blant ...
 • Kan diabetes mellitus type 2 kureres på grønn resept? 

  Andresen, Lena; Spansdahl, Therese (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Bakgrunn: Det har de siste tiårene vært en kraftig økning i prevalensen av diabetes mellitus type 2. I dag er det en av de ledende årsakene til død, og kostnadene knyttet til diabetes er tredoblet de siste 15 årene. Kosthold ...
 • Biofortification av basismatvarer med betakaroten som tiltak for å øke vitamin A-status i utviklingsland 

  Holmemo, Carina Wiker; Pedersen, Marie Skov (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Bakgrunn: Vitamin A-mangel er et utbredt helseproblem i utviklingsland. Spesielt barn og gravide kvinner er utsatt for mangeltilstand. Konsekvenser av ubehandlet mangel kan være synstap og død. Som tiltak har betakarotensyntese ...
 • Effekten av høyfettdietter på metabolisme og prestasjon hos utholdenhetsutøvere 

  Fornes, Andrea; Lundal, Rebecca (Bachelor thesis, 2017-09-19)
  Bakgrunnen for oppgaven er at høyfettdietter, fremfor den standardiserte høykarbodietten, er en økende trend blant idrettsutøvere. I denne oppgaven ønsket vi å studere forskningen på dette feltet, og undersøke om dette ...
 • Kartlegging av kostholdet til turnusansatte innen helsesektoren 

  Nautnes, Stina; Skaare, Martine (Bachelor thesis, 2017-09-15)
  Bakgrunn: Rundt 33 % av Norges befolkning jobber turnusarbeid. Rapporten "arbeidstid og helse" fra statens arbeidsmiljøinstitutt viser at de som jobber turnus har økt risiko for en rekke livsstilssykdommer, som en følge ...
 • Effekten av fire ukers pescetarisk intervensjon på blodlipider 

  Skjerve, Karoline Lyngstad; Kolseth, Kirsti (Bachelor thesis, 2017-09-15)
  Bakgrunnen for studien var ønsket om å undersøke hvorvidt en overgang fra et tradisjonelt norsk- til pescetarisk kosthold med minimum ett fiskemåltid om dagen kan ha effekt på blodlipider hos friske. En gunstig lipidprofil ...
 • Plantebasert kosthold i forebygging og behandling av type 2-diabetes 

  Gasmann, Hedda; Nybakke, Marthe Drengsrud (Bachelor thesis, 2017-09-15)
  Bakgrunn Type 2-diabetes er en utbredt metabolsk livsstilssykdom. Insulinresistens og nedsatt glukosetoleranse fører til forhøyede blodsukkernivåer og øker risikoen for utviklingen av alvorlige komplikasjoner. Overvekt ...
 • Skolebasert kostintervensjon – En litteraturstudie 

  Heen, Hanne; Fjeldberg, Vibeke (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  Bakgrunn: Overvekt og fedme har en økende prevalens på verdensbasis og Verdens helseorganisasjon anslår barnefedme som en av de mest alvorlige folkehelseutfordringer i det 21. århundre. Overvektige barn har høy sannsynlighet ...
 • Inntak av kostfiber ved kostintervensjon – en kvantitativ studie 

  Heir, Martine; Lind, Oda Kristine (Bachelor thesis, 2016-11-01)
  Bakgrunn: I Norge er overvekt og fedme et stadig voksende problem. Fedme er en kronisk lidelse som krever langsiktig oppfølging i form av vektreduksjon ved hjelp av livsstilsintervensjon. Vi leter fortsatt etter metoder ...
 • Amming og redusert risiko for overvekt hos barn 

  Trebler, Maren (Bachelor thesis, 2016-11-01)
  Bakgrunn: Antall barn og unge som lider av overvekt eller fedme øker kraftig for hvert år. Nylig har flere studier foreslått at amming kan redusere risiko for å utvikle overvekt og av den grunn bør det oppfordres til økt ...
 • Kognitiv utvikling hos barn med intrauterin veksthemning 

  Eriksen, Nathalie; Cocozza, Annelen Kjølås (Bachelor thesis, 2016-11-01)
  Bakgrunn Årlig fødes to til tre prosent med intrauterin veksthemning. I tillegg til at intrauterin veksthemning øker risikoen for diabetes, høyt blodtrykk og koronare hjertesykdommer har flere studier vist at intrauterin ...
 • Litteraturstudie om flerumettede fettsyrer ved behandling av AD/HD symptomer hos barn og ungdom 

  Brekke, Sarah (Bachelor thesis, 2016-11-01)
  Bakgrunn AD/HD er en psykisklidelse som oppstår som resultat av dysfunksjon i nevrotransmisjonssystemene. Lidelsen kjennetegnes ved uoppmerksomhet, hyperaktivitet, redusert motivasjon og komorbidelidelser. Uttredelse ...

View more