Show simple item record

dc.contributor.authorAlm-Kruse, Kristin
dc.contributor.authorJohansen, Jo Kramer
dc.contributor.authorBogstrand, Stig Tore
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-10-07T08:23:06Z
dc.date.available2016-10-07T08:23:06Z
dc.date.issued2016-08-30
dc.identifier.citationAlm-Kruse, K., Kramer-Johansen, J. & Bogstrand, S. T. (2016). Registrerer få hjertestanser. Sykepleien Forskning, 10. doi:http://dx.doi.org10.4220/Sykepleienf.2016.58523nb_NO
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2413362
dc.description.abstractBakgrunn: Studier fra andre land viser stor variasjon i forekomst og overlevelse etter hjerte- lunge-redning (HLR) på intensivavdelinger. Det foreligger få studier på dette området i Norge. Hensikt: Å kartlegge forekomst og overlevelse etter HLR samt få oversikt over hvordan HLR ble registrert. Metode: Vi foretok en tverrsnittsstudie av 14 intensivavdelinger på Oslo universitetssykehus gjennom hele 2013. Pasienter med diagnoser og prosedyrekoder for hjertestans, ventrikkelarytmier og HLR ble identifisert i pasientadministrative systemer. Vi inkluderte alle tilfellene der diagnoser og prosedyrekoder ble bekreftet i pasientjournalen, i studieutvalget. Deretter sammenliknet vi med de tilfellene som var registrert i det interne kvalitetsregisteret for hjertestans. Resultat: Blant 15 101 intensivinnleggelser fant vi 117 (0,8 prosent) tilfeller av HLR fordelt på 99 pasienter. Av 91 voksne (> 18 år) var 64 (70 prosent) menn. Gjennomsnittsalderen var 63 år. Antall voksne som overlevde til utskrivning fra sykehuset var 44 (48 prosent). Overlevelsen for kvinner var signifikant lavere enn for menn: 8 (30 prosent) kvinner overlevde mot 36 (56 prosent) menn, (p = 0,023). Kun 32 (32 prosent) av alle pasientene var registrert i vårt interne hjertestansregister. Konklusjon: Knapt én av hundre intensivinnleggelser fikk HLR. Halvparten av pasientene overlevde til utskrivning etter HLR. En tredjedel av disse pasientene var registrert i det interne hjertestansregisteret. Forekomst og registrering av HLR er lav, mens overlevelsen er høy sammenliknet med tilsvarende studier fra andre land.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSykepleiennb_NO
dc.subjectHjerte-kar-systemetnb_NO
dc.titleRegistrerer få hjertestansernb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.pagenumber1-10nb_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningnb_NO
dc.identifier.doidoi:10.4220/Sykepleienf.2016.58523
dc.identifier.cristin1384248


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record