Now showing items 1-20 of 139

  • Ageing Re-Defined: Et sanselig universelt designet seniorsenter med bærekraftige utforminger som fremmer en aktiv hverdag og sosialt samvær 

   Pettersen, Monica (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Inspirasjonen til å ta for seg tematikken eldre og deres bosituasjon kom delvis fra kurset Ageing in Place som ble holdt høsten 2015. Under kurset ble det gitt et større innblikk på behovet for å designe gode bomuligheter ...
  • Arbeide på naturlig vis 

   Haggren, Nora (Bachelor thesis, 2017-09-21)
   I dette prosjektet ser du utarbeidingen av et kontorlokale i Universitetsgata 8. Det er her utarbeidet et kontorlokale som skal være et egnet sted for mindre bedrifter interiørarkitekter og arkitekter som ønsker å leie ...
  • At the Office 

   Skauen, Victoria (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Bakgrunn Gjennomføringen av dette prosjektet vokste frem på grunnlag av en bærekraftig tankegang. En motivasjon til å forme vår arbeidsdag slik at den er tilpasset hvordan vi vil arbeide i fremtiden. Undesøkelse og ...
  • Autentiske Opplevelser i Filmturisme 

   Nyberg, Tonje; Jacobsen, Mathilde Engen (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   I denne bacheloroppgaven har vi sett nærmere på fenomenet filmturisme og hvordan reiselivet og filmbransjen forholder seg til og arbeider mot det å skape filmturisme rundt en bestemt film og destinasjon i Norge. Formålet ...
  • Bacheloroppgave 

   Olsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne bacheloroppgaven går ut på å løse problemstillingen «Hvordan kan man designe en nettbasert læringsplattform for å hjelpe unge grafisk design studenter (18-30 år) som synes koding er vanskelig, å lære HTML5 og CSS3 ...
  • Bacheloroppgave 

   Bakken, Thea Omsland (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å ta for meg temaet barneskole. Oppgaven tar utgangspunkt i nye Sydskogen skole. Det gamle skolebygget ble revet for et år siden og arbeidet med den nye skolen er i full gang. Jeg ...
  • Biermanns breake 

   Halvorsen, Sandra Marie (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   ”Som interiørarkitekt, hvordan kan jeg, tiltrekke backpackere med interesse for design, arkitektur og kunst til mitt hostel?”. Problemstillingen er laget ut i fra mitt ønske om å designe et hostel vi i Oslo ikke har sett ...
  • Biofilia: Et restaurantkonsept basert på menneskets medfødte tiltrekning til naturen og naturlige prosesser 

   Bakke, Vegard (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Ordet biofili kommer fra gresk og direkte oversatt betyr det kjærlighet til livet og levende ting. Biofili er den iboende menneskelige tilbøyelighet til å knytte seg til naturen, som selv i den moderne verden fortsetter å ...
  • Blogging og salg av tjenester 

   Sjøsåsen, Emely (Bachelor thesis, 2015-09-30)
  • Borgen Ungdomshjem 

   Rognmo, Line Søndergaard (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Jeg har tilrettelagt for at beboerne i institusjonen ved hjelp av interiør skal kjenne på trygghets- og hjemmefølelse. Jeg har benyttet mange pensumbøker fra barnevernspedagogutdanningen for å få best mulig forståelse ...
  • Bruk og utvikling av personas for å skape målrettet kommunikasjon for Norges Snowboardforbund 

   Vangbæk, Thea (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan segmentering og bruk av personas kan bidra til å spisse kommunikasjonen mot en spesifikk gruppe mennesker. Problemstillingen er: ”Hvordan kan Norges Snowboardforbund rekruttere ...
  • Connecting generations 

   Reitan, Kine (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   En eller flere generasjoner. Generasjonskollektivet skal være et sted der man bor sammen på tvers av generasjonene. Ensomheten mange forbinder med sykehjem skal sprites opp med ”barn i huset”. Målet er at man på tvers ...
  • Deichmanske studentboliger 

   Svendsrud, Marianne (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  • Demenslandsby - Livet i sentrum 

   Moestue, Emilie Marie (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg en påbegynt demenslandsby for personer med demens, og hvordan jeg som interiørarkitekt kan bidra til å påvirke personer med demens boform. Se for deg at kroppen gradvis endres. Du mister ...
  • Den som ikke er med er imot? - En casestudie om håndtering av motstand mot endring på et storsykehus i Norge 

   Holmboe, Maria; Frøseth, Marthe (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er motstand mot endring og intern kommunikasjon, med et fokus rettet mot endringsprosesser i norsk helsevesen. Det virker som at endring er et økende fenomen i helsevesenet og i organisasjoner ...
  • Donald Trump – rett mann til rett tid? 

   Dager, Mathilde Eckbo; Crowther, Madelen; Enersen, Maria Janshaug (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  • Dynamiske identiteter: et visuelt eksperiment 

   Løneberg, Madeleine (Bachelor thesis, 2017-09-06)
   I dette research baserte prosjektet, er temaet for oppgaven dynamiske visuelle identiteter. Formålet med prosjektet er å utforske, eksprimentere og avdekke sannheter om dynamiske visuelle identiteter, gjennom å utføre ...
  • Effektmåling i norsk PR-bransje 

   Berg, Simen; Engvik, Trine (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Det stilles økte krav til dokumentasjon av arbeidet PR-byråer gjennomfører. Både kunder, journalister, og offentligheten generelt er mer interessert i å vite hva som foregår i de store konsernhusene. Effektmåling er et ...
  • En kvalitativ studie av Donald Trumps retorikk 

   Ceesay, Mamie; Graver, Ingeborg Storm; Brun, Trine (Bachelor thesis, 2017-10-30)
  • En sammenligning av Brand Concept Maps og Sakseierskap - en studie av Arbeiderpartiets og Høyres velgere 

   Andersen, Martin Jarl; Sæle, Andreas; Jevne, Ina Pettersen (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   I denne oppgaven setter vi markedsføringsteori inn i norsk politikk ved å undersøke assosiasjonskartene til Høyre- og Arbeiderpartivelgere. For å gjøre dette har vi tatt i bruk metoden Brand Concept Maps (BCM), som ...