• Ageing Re-Defined: Et sanselig universelt designet seniorsenter med bærekraftige utforminger som fremmer en aktiv hverdag og sosialt samvær 

   Pettersen, Monica (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Inspirasjonen til å ta for seg tematikken eldre og deres bosituasjon kom delvis fra kurset Ageing in Place som ble holdt høsten 2015. Under kurset ble det gitt et større innblikk på behovet for å designe gode bomuligheter ...
  • Arbeide på naturlig vis 

   Haggren, Nora (Bachelor thesis, 2017-09-21)
   I dette prosjektet ser du utarbeidingen av et kontorlokale i Universitetsgata 8. Det er her utarbeidet et kontorlokale som skal være et egnet sted for mindre bedrifter interiørarkitekter og arkitekter som ønsker å leie ...
  • At the Office 

   Skauen, Victoria (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Bakgrunn Gjennomføringen av dette prosjektet vokste frem på grunnlag av en bærekraftig tankegang. En motivasjon til å forme vår arbeidsdag slik at den er tilpasset hvordan vi vil arbeide i fremtiden. Undesøkelse og ...
  • Autentiske Opplevelser i Filmturisme 

   Nyberg, Tonje; Jacobsen, Mathilde Engen (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   I denne bacheloroppgaven har vi sett nærmere på fenomenet filmturisme og hvordan reiselivet og filmbransjen forholder seg til og arbeider mot det å skape filmturisme rundt en bestemt film og destinasjon i Norge. Formålet ...
  • Bacheloroppgave 

   Olsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne bacheloroppgaven går ut på å løse problemstillingen «Hvordan kan man designe en nettbasert læringsplattform for å hjelpe unge grafisk design studenter (18-30 år) som synes koding er vanskelig, å lære HTML5 og CSS3 ...
  • Bacheloroppgave 

   Bakken, Thea Omsland (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å ta for meg temaet barneskole. Oppgaven tar utgangspunkt i nye Sydskogen skole. Det gamle skolebygget ble revet for et år siden og arbeidet med den nye skolen er i full gang. Jeg ...
  • Biermanns breake 

   Halvorsen, Sandra Marie (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   ”Som interiørarkitekt, hvordan kan jeg, tiltrekke backpackere med interesse for design, arkitektur og kunst til mitt hostel?”. Problemstillingen er laget ut i fra mitt ønske om å designe et hostel vi i Oslo ikke har sett ...
  • Biofilia: Et restaurantkonsept basert på menneskets medfødte tiltrekning til naturen og naturlige prosesser 

   Bakke, Vegard (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Ordet biofili kommer fra gresk og direkte oversatt betyr det kjærlighet til livet og levende ting. Biofili er den iboende menneskelige tilbøyelighet til å knytte seg til naturen, som selv i den moderne verden fortsetter å ...
  • Blogging og salg av tjenester 

   Sjøsåsen, Emely (Bachelor thesis, 2015-09-30)
  • Borgen Ungdomshjem 

   Rognmo, Line Søndergaard (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Jeg har tilrettelagt for at beboerne i institusjonen ved hjelp av interiør skal kjenne på trygghets- og hjemmefølelse. Jeg har benyttet mange pensumbøker fra barnevernspedagogutdanningen for å få best mulig forståelse ...
  • Brand Identity Book: A Visual Toolbox for Employees 

   Røkenes, Marit (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Oppgaven tar for seg utviklingen av et verktøy for internbruk, der medieproduksjon og historiefortelling er målet man skal oppnå med verktøyet. Bakgrunnen for valget av konseptet kommer fra et behov om strengere ...
  • Bruk og utvikling av personas for å skape målrettet kommunikasjon for Norges Snowboardforbund 

   Vangbæk, Thea (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan segmentering og bruk av personas kan bidra til å spisse kommunikasjonen mot en spesifikk gruppe mennesker. Problemstillingen er: ”Hvordan kan Norges Snowboardforbund rekruttere ...
  • Connecting generations 

   Reitan, Kine (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   En eller flere generasjoner. Generasjonskollektivet skal være et sted der man bor sammen på tvers av generasjonene. Ensomheten mange forbinder med sykehjem skal sprites opp med ”barn i huset”. Målet er at man på tvers ...
  • Deichmanske studentboliger 

   Svendsrud, Marianne (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  • Demenslandsby - Livet i sentrum 

   Moestue, Emilie Marie (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg en påbegynt demenslandsby for personer med demens, og hvordan jeg som interiørarkitekt kan bidra til å påvirke personer med demens boform. Se for deg at kroppen gradvis endres. Du mister ...
  • Den som ikke er med er imot? - En casestudie om håndtering av motstand mot endring på et storsykehus i Norge 

   Holmboe, Maria; Frøseth, Marthe (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er motstand mot endring og intern kommunikasjon, med et fokus rettet mot endringsprosesser i norsk helsevesen. Det virker som at endring er et økende fenomen i helsevesenet og i organisasjoner ...
  • Donald Trump – rett mann til rett tid? 

   Dager, Mathilde Eckbo; Crowther, Madelen; Enersen, Maria Janshaug (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  • Dynamiske identiteter: et visuelt eksperiment 

   Løneberg, Madeleine (Bachelor thesis, 2017-09-06)
   I dette research baserte prosjektet, er temaet for oppgaven dynamiske visuelle identiteter. Formålet med prosjektet er å utforske, eksprimentere og avdekke sannheter om dynamiske visuelle identiteter, gjennom å utføre ...
  • Effektmåling i norsk PR-bransje 

   Berg, Simen; Engvik, Trine (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Det stilles økte krav til dokumentasjon av arbeidet PR-byråer gjennomfører. Både kunder, journalister, og offentligheten generelt er mer interessert i å vite hva som foregår i de store konsernhusene. Effektmåling er et ...
  • En kvalitativ studie av Donald Trumps retorikk 

   Ceesay, Mamie; Graver, Ingeborg Storm; Brun, Trine (Bachelor thesis, 2017-10-30)