Recent Submissions

 • Inside out 

  Lislebø, Anniken Leirdal (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  I denne oppgaven har jeg tatt for meg renovering av Eik skole sin SFO. Jeg har hatt intervjuer som har gitt meg ideer og inspirert meg og vært essensielt for det endelige resultatet. Siden jeg har vokst opp i et hjem med ...
 • Holos - Sagene folkebad: en sosial arena for aktivitet, tilhørighet, trygghet og glede 

  Finstad, Marie (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Ordet Holos stammer fra gresk og betyr hel, fullstendig. Dette er et betegnende konseptnavn på grunn av tanken om å gi Sagenes befolkning, og andre, et helhetlig tilbud innen svømming og forebyggende helse sett i et ...
 • On top of the world: et boligkonsept for aktive og uavhengige eldre voksne 

  Pedersen, Fredrik (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  I takt med eldrebølgen er formålet med denne oppgaven er å skape en boligsituasjon for eldre voksne, i en alder av 50 år og oppover, med fokus på mulighet for alderdom i egen bolig. Den baserer seg i stor grad på mennesket, ...
 • Arbeide på naturlig vis 

  Haggren, Nora (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  I dette prosjektet ser du utarbeidingen av et kontorlokale i Universitetsgata 8. Det er her utarbeidet et kontorlokale som skal være et egnet sted for mindre bedrifter interiørarkitekter og arkitekter som ønsker å leie ...
 • Kollegiatet: café & resturant 

  Sundquist, Oda Bru (Bachelor thesis, 2017-09-21)
 • Torshov ungdomskollektiv 

  Torp, Ole (Bachelor thesis, 2017-09-21)
 • Kreativt kollektiv: avdeling flamingoen 

  Foss, Mia (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn Gjennom studiet har jeg erfart nytten av å jobbe tverrfaglig. Jeg har blitt kjent med nye mennesker som har gitt meg inspirasjon, økt motivasjon og ikke minst ny kunnskap. Det å jobbe på tvers av fagområder og ...
 • Borgen Ungdomshjem 

  Rognmo, Line Søndergaard (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  Jeg har tilrettelagt for at beboerne i institusjonen ved hjelp av interiør skal kjenne på trygghets- og hjemmefølelse. Jeg har benyttet mange pensumbøker fra barnevernspedagogutdanningen for å få best mulig forståelse ...
 • Biermanns breake 

  Halvorsen, Sandra Marie (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  ”Som interiørarkitekt, hvordan kan jeg, tiltrekke backpackere med interesse for design, arkitektur og kunst til mitt hostel?”. Problemstillingen er laget ut i fra mitt ønske om å designe et hostel vi i Oslo ikke har sett ...
 • Universell utforming i rideanlegget 

  Ovesen, Stina Elisabeth (Bachelor thesis, 2016-11-03)
 • Deichmanske studentboliger 

  Svendsrud, Marianne (Bachelor thesis, 2016-11-03)
 • Biofilia: Et restaurantkonsept basert på menneskets medfødte tiltrekning til naturen og naturlige prosesser 

  Bakke, Vegard (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  Ordet biofili kommer fra gresk og direkte oversatt betyr det kjærlighet til livet og levende ting. Biofili er den iboende menneskelige tilbøyelighet til å knytte seg til naturen, som selv i den moderne verden fortsetter å ...
 • Menneskets biologiske natur: Et eldresenter med fokus på tilhørighet, identitetsforsterkning og livsglede gjennom natur. Hvordan skape tilhørighet og identitetsforsterkning for eldre mennesker ved bruk av Biophilic Design? 

  Sandbech, Thea-Adine (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  Formålet med denne oppgaven var å skape et seniorsenter for personer 50+, med fokus på sosialisering, trivsel og aktivitet i hverdagen. Oppgaven baserte seg på temaet om eldreomsorgen, med Biophilic Design som konsept. ...
 • Connecting generations 

  Reitan, Kine (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  En eller flere generasjoner. Generasjonskollektivet skal være et sted der man bor sammen på tvers av generasjonene. Ensomheten mange forbinder med sykehjem skal sprites opp med ”barn i huset”. Målet er at man på tvers ...
 • At the Office 

  Skauen, Victoria (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  Bakgrunn Gjennomføringen av dette prosjektet vokste frem på grunnlag av en bærekraftig tankegang. En motivasjon til å forme vår arbeidsdag slik at den er tilpasset hvordan vi vil arbeide i fremtiden. Undesøkelse og ...
 • HB15 

  Aarøen, Mira Ansnes (Bachelor thesis, 2016-10-19)
  ”La beboerne på sykehjemmene være like viktig som gjestene på restaurantene” sier Heidi Aagaard i et intervju med Fredrikstad blad i september 2015. Omsorg- og helsetjenesten må samarbeide med kokkene. Maten må leveres ...
 • Morgendagens skule; ein framtidsretta og estetisk skule, med eleven i sentrum 

  Ødven, Sara (Bachelor thesis, 2016-10-19)
  Dette prosjektet tar for seg 1. – 7. klassebygget ved Naustdal barne- og ungdomskule. Prosjektet har både eit konseptuelt og funksjonelt fokus. Det konseptuelle i prosjektet er knytt til målet om å ivareta og bygge opp ...
 • Hvordan kan interiørarkitektur påvirke barnas kognitive utvikling gjennom form, farge og lys? 

  Syvertsen, Sara (Bachelor thesis, 2016-10-19)
  På bakgrunn av at syn på læring og samfunnets behov for utvikling har vært i rask utvikling de siste tiårene, har også barnehager blitt satt mer i fokus. I denne oppgaven har jeg tatt for meg hvordan interiørarkitektur ...
 • Løvenstad Demenssenter 

  Eriksen, Nora Lieungh (Bachelor thesis, 2016-10-18)
  Denne besvarelsen tar for seg problemstillingen "Hvordan kan omgivelsene stimulere evner og sanser hos beboerne ved Løvenstad Demenssenter?" I innledningen presenteres Løvenstad Demenssenter, et bygg som er under ...

View more