Bacheloroppgaver fra studier tilhørende WiKD. Fra 2018 inneholder arkivet oppgaver med karakteren A. For tidligere år finner du oppgaver med karakter A eller B.

Nye registreringer

 • Riverside park - Ageing Gracefully: en boligmodell for eldre 

  Gattermann, André (Bachelor thesis, 2018-10-31)
 • Menn som overskygger kvinner – en kvalitativ studie av gubbeveldet i den norske PR-bransjen 

  Andersen, Benedicte Marie; Hansen, Ingerid; Jørgensen, Thea (Bachelor thesis, 2018-10-01)
  Bakgrunnen for oppgaven baserer seg på en felles interesse for hvorfor kvinner i dagens moderne samfunn fremdeles er underrepresentert i toppstillinger. Overvekten av menn, det såkalte “gubbeveldet”, er spesielt tydelig i ...
 • Hvordan kan kunstig intelligens påvirke kreativ innholdsproduksjon? - Et komparativt casestudie basert på struktureringsteori 

  Skalleberg, Stine Helene; Klevfoss, Annsofi (Bachelor thesis, 2018-10-01)
  Hvordan kan kunstig intelligens påvirke kreativ innholdsproduksjon? ... Kunstig intelligens er et fenomen det er forsket relativt lite på i sammenheng. Etter dypdykk i teori kom vi frem til at vi ville gjennomføre et ...
 • ”Hvordan har kulturen blitt påvirket og utviklet i Abax fra start, til i dag?” 

  Walteros, Linda (Bachelor thesis, 2018-10-01)
  Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven ble dannet på grunnlag av min interesse for intern organisasjonskultur, og da spesielt hvordan kulturen utvikler seg under sterk vekst. Gjennom denne prosessen har jeg fått mulighet ...
 • Handlingskraft versus Workplace: Påvirkning av intern kommunikasjon 

  Johannesen, Anja Aasegg; Sørflaten, Marthe Margrete (Bachelor thesis, 2018-10-01)
  Gjennom studiet har vi lært at intern kommunikasjon er en sentral nøkkelfunksjon i organisasjoner. Dette vil vi allerede i figur 2.2 Intern kommunikasjon presentere. I sammenheng med dette har viktigheten av å forstå nye ...
 • Massemedienes fremstilling av Influencere - ufortjent kritikk eller selvdyrkelse? En analyse av influencere i norske medier 

  Grønhaug, Camilla (Bachelor thesis, 2018-10-01)
  Det vi leser om i media ender ofte opp som tema for samtaler i lunsjen, med kolleger og venner, og kanskje som et sikkerhetsnett om vi havner i en situasjon med pinlig stillhet. Imidlertid blir vi utsatt for bevisst og ...
 • Medievalgkamp – en kvantitativ studie av mediene under stortingsvalgkampen 2017. Hvilke saker dominerte nyhetsbildet de tre siste ukene av stortingsvalgkampen 2017? 

  Ellingsen, Truls Torp; Larsson, Erik (Bachelor thesis, 2018-10-01)
  Tema for denne oppgaven handler om medienes saksprioriteringer i slutten av stortingsvalgkampen 2017. Tidligere var det vanlig å stemme på parti ut i fra hvilken sosial klasse man tilhørte. I nyere tid er det vanligere ...
 • Bacheloroppgave 

  Olsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Denne bacheloroppgaven går ut på å løse problemstillingen «Hvordan kan man designe en nettbasert læringsplattform for å hjelpe unge grafisk design studenter (18-30 år) som synes koding er vanskelig, å lære HTML5 og CSS3 ...
 • Et digitalt læringsverktøy som øker barns bevissthet rundt marin forsøpling. 

  Tollefsen, Marlin Vanebo (Bachelor thesis, 2018-09-29)
  Marin forsøpling er et av nåtidens største miljøproblemer. Plast er å se overalt. Også i havet. Jeg ønsket med bacheloroppgaven å utnytte min yrkespraksis, grafisk design, til å gjøre noe med denne samfunnsutfordringen ...
 • På hvilken måte bør Akvariet i Bergen kommunisere for å fremme sin samfunnsnytte? 

  Wollertsen, Line Louise; Melland, Kristoffer (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  På bakgrunn av en oppfattet endring når det kommer til hold av dyr i fangenskap, og en mulig endret samfunnsoppfatting relatert til dette tema ønsket vi å se nærmere på hvordan dette kan påvirke akvarienæringen. Vi valgte ...
 • Hvilken kombinasjon av tekst og bilde er best i Heat Experience sine Facebook-annonser? 

  Hansen, Frida Eide; Karlberg, Anne-Maren (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  I det vi startet på bacheloroppgaven, hadde en av oss akkurat avsluttet praksisperiode hos oppstartsbedriften, Heat Experience. I denne praksisperioden var det en problemstilling som stadig dukket opp, og det var hvordan ...
 • Kommunikasjonsstrategi for SydVest 

  Solem, Emilie Karoline; Mittet, Simen; Eimhjellen, Kristine Haugsbø (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å se nærmere på hvilken strategi og virkemidler man kan ta i bruk for å markedskommunisere et konsept som er nytt på markedet. Etter ønske fra gruppen ble det laget et fiktivt konsept ...
 • Kroa ”Stedsutvikling i Sylling” 

  Krawiec, Angelika (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Denne oppgaven er utarbeidet våren 2018 som en avsluttende prosjekt i bachelorstudiet interiørarkitektur og bærekraftig design, ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Prosessen og utføringen av prosjektet har vært utfordrende, ...
 • TO INFINITY AND BEYOND: focusing on historical an future architecture 

  Andreassen, Benedicte (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  This project will be focusing on the old Laboratory Building for Apothekernes Laboratorium, a central production company of pharmaceuticals from the 1920 to 2006. The building is found at Skøyen in Oslo. Through this ...
 • Hvordan gjøre bærekraft bærekraftig? 

  Hole, Rikke Malmstrøm; Nyman, Ane; Rekstad, Ine (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Temaet for denne oppgaven er basert på vår interesse for bærekraftige bedrifter, og hvordan slike bedrifter kan legge til rette for en bærekraftig utvikling i både et norsk og globalt perspektiv. Formålet for dette ...
 • Oppstartsfadesen - Et casestudie av forutsetninger for prosjektsuksess hos digitalbyrået Apt 

  Hagen, Oda; Kotte-Eriksen, Marianne; Vevle, Andreas Roel (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Denne bacheloroppgaven er et kvalitativt casestudie, med hensikt å undersøke hvilke forutsetninger som ser ut til å skape prosjektsuksess i digitalbyrået Apt. I vårt arbeid har vi forsøkt å kartlegge suksesskriterier for ...
 • Visuell identitet for en second-hand kjede 

  Dalby, Gina (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Samtidig som kjøpekraften har økt, har også prisen på klær gått ned, og i dag forbruker vi klær som aldri før. Videre går mote- og tekstilbransjen frem som en av verdens mest forurensende industrier. Second-hand viser ...
 • Folkehøyskolen Helse 

  Byklum, Hege Lill (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  I dette prosjektet er det fokusert på et internatbygg som skal bygges i henhold til en ny folkehøyskole som skal etableres på Evje i Aust- Agder. Formålet med skolen skal være livsstil og livsmestring og per dags dato ...
 • Nordic Roots: Et boligkonsept for selvstendige eldre voksne 

  Skogheim, Julie (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Formålet med dette prosjektet har vært å skape en aktiv og trygg bosituasjon for eldre voksne i alderen 50 og oppover, der muligheten for å bo lengst mulig i sine egne hjem har stått i fokus. Oppgaven har basert seg på ...
 • Bacheloroppgave 

  Bakken, Thea Omsland (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å ta for meg temaet barneskole. Oppgaven tar utgangspunkt i nye Sydskogen skole. Det gamle skolebygget ble revet for et år siden og arbeidet med den nye skolen er i full gang. Jeg ...

Vis flere