Recent Submissions

 • Hoddevik stad surfing 

  Pedersen, Kamille Louise Bjordal (Bachelor thesis, 2017-10-02)
  I denne bacheloroppgaven finner en et rehabiliteringsprosjekt av et hostell med en tilknyttende låve som har fått ett nytt bruksområde. Lokasjonen til byggene er på Hoddevik, Stad, på Vestlanet. Hostellets bygg er et hus ...
 • Historiens vingesus 

  Nagell, June (Bachelor thesis, 2017-09-26)
 • Forglemmegei: bokollektiv for demente 

  Rydland, Emilie Ingemoen (Bachelor thesis, 2017-09-26)
  Denne besvarelsen tar for seg problemstillingen; ”Hvordan kan romlige og visuelle virkemidler bidra til å gi økt livskvalitet hos demente i et mindre bomiljø?” Demensomsorgen er et bredt og komplekst tema som krever at ...
 • The new office 

  Albertsen, Betina (Bachelor thesis, 2017-09-22)
  Fremtidens kontor er når som helst og hvor som helst. Folk ønsker større frihet og valgmuligheter. Og elektroniske hjelpemidler gjør at vi ikke lenger er avhengige av å sitte foran en kontorpult for å gjøre jobben vår. ...
 • Kulinarisk och kulturell mötesplats på Tøyen: process- och projektbeskrivelse 

  Olrems, Ada (Bachelor thesis, 2017-09-22)
  Detta projekt handlar om att skapa en plats som bidrar till en ökad trygghet och sammanhållning, samt gör att folk får mer förståelse och kunskap om olika kulturer. Platsen som används för projektet är Tøyen, på grund ...
 • Norsk resturantskole 

  Benjaminsen, Benedicte (Bachelor thesis, 2017-09-22)
 • Royal Park Hostel 

  Arslanova, Tahmina (Bachelor thesis, 2017-09-22)
  Dette prosjektet, er laget med et ønske om å fylle et manglende tilbud i Oslo. Ønske om å lage et hostel, som skiller seg ut, og tilbyr det lille ekstra. Jeg ønsker å bringe frem byggets identitet, og fremme skandinavisk ...
 • In transition: hvordan kan interiørarkitektur bidra til bokvalitet på asylmottak? 

  Mjøsund, Katrine (Bachelor thesis, 2017-09-22)
  Bakgrunn Gjennomføringen av dette prosjektet vokste frem på grunnlag av samfunnsansvar og interiørarkitektur. Med et ønske om å gjøre en forskjell for andre i en vanskelig situasjon, velger jeg å begi meg inn på et tema ...
 • Potential 

  Rönnbäck, Ida (Bachelor thesis, 2017-09-22)
 • Kollektivet: en boform for fremtidens eldre 

  Nymoen, Madeleine (Bachelor thesis, 2017-09-22)
  Denne bacheloroppgaven er et studie på hvordan eldres livskvalitet kan påvirkes ved å endre deres tradisjonelle boformer fra isolerte rekkehus, leiligheter eller eneboliger. Ved hjelp av research, litteratur og kreativ ...
 • Kollegiatet: café & resturant 

  Sundquist, Oda Bru (Bachelor thesis, 2017-09-21)
 • Kreativt kollektiv: avdeling flamingoen 

  Foss, Mia (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn Gjennom studiet har jeg erfart nytten av å jobbe tverrfaglig. Jeg har blitt kjent med nye mennesker som har gitt meg inspirasjon, økt motivasjon og ikke minst ny kunnskap. Det å jobbe på tvers av fagområder og ...
 • Holos - Sagene folkebad: en sosial arena for aktivitet, tilhørighet, trygghet og glede 

  Finstad, Marie (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Ordet Holos stammer fra gresk og betyr hel, fullstendig. Dette er et betegnende konseptnavn på grunn av tanken om å gi Sagenes befolkning, og andre, et helhetlig tilbud innen svømming og forebyggende helse sett i et ...
 • Arbeide på naturlig vis 

  Haggren, Nora (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  I dette prosjektet ser du utarbeidingen av et kontorlokale i Universitetsgata 8. Det er her utarbeidet et kontorlokale som skal være et egnet sted for mindre bedrifter interiørarkitekter og arkitekter som ønsker å leie ...
 • Torshov ungdomskollektiv 

  Torp, Ole (Bachelor thesis, 2017-09-21)
 • Inside out 

  Lislebø, Anniken Leirdal (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  I denne oppgaven har jeg tatt for meg renovering av Eik skole sin SFO. Jeg har hatt intervjuer som har gitt meg ideer og inspirert meg og vært essensielt for det endelige resultatet. Siden jeg har vokst opp i et hjem med ...
 • On top of the world: et boligkonsept for aktive og uavhengige eldre voksne 

  Pedersen, Fredrik (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  I takt med eldrebølgen er formålet med denne oppgaven er å skape en boligsituasjon for eldre voksne, i en alder av 50 år og oppover, med fokus på mulighet for alderdom i egen bolig. Den baserer seg i stor grad på mennesket, ...
 • Borgen Ungdomshjem 

  Rognmo, Line Søndergaard (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  Jeg har tilrettelagt for at beboerne i institusjonen ved hjelp av interiør skal kjenne på trygghets- og hjemmefølelse. Jeg har benyttet mange pensumbøker fra barnevernspedagogutdanningen for å få best mulig forståelse ...
 • Biermanns breake 

  Halvorsen, Sandra Marie (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  ”Som interiørarkitekt, hvordan kan jeg, tiltrekke backpackere med interesse for design, arkitektur og kunst til mitt hostel?”. Problemstillingen er laget ut i fra mitt ønske om å designe et hostel vi i Oslo ikke har sett ...

View more