Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTjelflaat, Per Olaf
dc.contributor.advisorGeorges, Laurant
dc.contributor.authorHannevik, Rikke Berg
dc.date.accessioned2016-10-05T14:00:53Z
dc.date.available2016-10-05T14:00:53Z
dc.date.created2016-07-05
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15870
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2413118
dc.description.abstractI Norge står drift av bygninger for rundt 40 % av det totale energibruket. Det er derfor, både av hensyn til miljø og økonomi, blitt et sterkt fokus på energieffektivisering. En kombinasjon av omrøringsventilasjon og romoppvarming ved hjelp av overtemperatur på tilluften ble prøvd ut på 70-tallet. Dette ble gjort for å unngå installasjon av varmekilder i rommene. Resultatet ble ofte store forskjeller i temperatursjiktene og dårlig luftkvalitet i nedre halvdel av rommet. Siden den gang har fasadene i bygg blitt vesentlig tettere og bedre isolert og løsningen med romoppvarming ved hjelp av omrøringsventilasjon har derfor blitt re-introdusert. Hensikten med denne oppgaven var å analysere det termiske inneklimaet når ventilasjon benyttes som eneste oppvarmingskilde. Kontorbygget skal tilfredsstille krav til lavenergibygg (2015) og benytte ventilasjonssystem og aktive tilluftsventiler fra Lindinvent. Det er tatt utgangspunkt i et kontorbygg som er i prosjekteringsfasen og som skal bli oppført i Trondheim. Første del av oppgaven består av en litteraturstudie der hovedfokuset har vært på inneklima i et cellekontor med valgt ventilasjonsløsning, presentasjon av Lindinventsystemet, i tillegg er en kort beskrivelse av et alternativt system som har ventilasjon som oppvarmingskilde, samt tidligere forskning. Det er deretter gjort en analyse av et cellekontor med samme design som i det aktuelle bygget. Betydning av varmetap gjennom fasade og valgt ventilasjonsløsning ble vurdert via beregninger og CFD-simuleringer. Det er valgt å se på ulike parametre som tilluftsmengder, tilluftstemperatur og U-verdi i fasade. CFD-simuleringene ble gjort med en person, en PC og en skjerm i rommet. Det er også kjørt simuleringer for et tomt cellekontor og for endret plassering av avtrekk. Den ene fasaden tilfredsstiller kravene til bygget som er i prosjekteringsfasen, mens den andre fasaden som er analysert tilfredsstiller krav fra 1969. Fasaden fra 1969 er inkludert i studien for å se hvor stor påvirkning varmetap gjennom fasaden har på inneklimaet og luftstrømninger og for å kunne sjekke hvorfor et system med ventilasjon som eneste klimatiseringskilde kan fungere i dag selv om det ikke fungerte på 1970-tallet. På 70- tallet ville valg av tilluftstemperaturer og luftmengder vært annerledes enn i dag, men det er valgt å holde disse parameterne like for å kunne sammenligne resultatene. Resultatene i denne oppgaven viser at romoppvarming med tilluft er svært lite effektivt for et kontor med fasade fra 1969. Det blir lav ventilasjonseffektivitet, høy grad av eksponering av forurensing og for kaldt når det blir brukt samme ventilasjonsløsning som er valgt for kontoret med fasade fra 2015. Simuleringsresultatene der fasaden tilfredsstiller kravene til lavenergibygg viste derimot at inneklimaet blir tilfredsstillende med valgt oppvarmings- og ventilasjonsløsning. Alle de analyserte parameterne; gjennomsnittstemperaturer i rommet, temperaturforskjell mellom ankel og hode, lufthastigheter, ventilasjonseffektivitet og forurensingseksponering er innenfor de spesifiserte kravene. Temperaturen i rommet er hovedsakelig avhengig av tilluftstemperaturen og varmetap gjennom fasaden, mens ventilasjonseffektiviteten og grad av forurensingseksponering er avhengig av tilført luftmengde. Ved bruk av lave tilluftsmengder og overtemperatur er det fare for kortslutningsventilasjon og bør derfor unngås. Konklusjonen er derfor at det vil bli et tilfredsstillende inneklima ved bruk av ventilasjon som eneste klimatiseringskilde dersom fasaden tilfredsstiller kravene til et lavenergibygg og det benyttes aktive tilluftsventiler.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergi og miljø, Energiplanlegging og miljøanalyse
dc.titleAnalyse av omrøringsventilasjon med romoppvarming
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber190


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel