Recent Submissions

  • Hvordan vinne frem i konkurransen om kunden? 

    Moen, Silje Marie; Gangsø, Grete (Fordypningsoppgave, 2016)
    Vi ønsker gjennom vår oppgave å belyse hvilke faktorer som spiller inn ved boligselgerens valg av eiendomsmegler. Vi vil derfor gjøre rede for disse ulike faktorene, samt drøfte hvordan eiendomsmegler kan utføre sitt arbeid ...