Show simple item record

dc.contributor.authorSkaar, Ragnhild
dc.contributor.authorBrodtkorb, Kari
dc.contributor.authorSkisland, Anne Valen-Sendstad
dc.contributor.authorSlettebø, Åshild
dc.contributor.editorNordisk Sykeplejeforskning
dc.coverage.spatialNorske kommunernb_NO
dc.date.accessioned2016-09-29T12:51:41Z
dc.date.available2016-09-29T12:51:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSkaar, Brodtkorb, Valen- Sendestad Skisland & Slettebø (2014). Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen - noen etiske utfordringer. Nordisk sygeplejeforskning, nr.4- 2014. Vol.4nb_NO
dc.identifier.issn1892-2678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2411943
dc.description.abstractDemografiske endringer i fremtiden tilsier et økende antall eldre personer. Dette skaper utfordringer for helsevesenet. Det vil være viktig å avdekke etiske utfordringer som kan oppstå og hvordan disse utfordringene kan møtes. Hensikt med den aktuelle studien var å utforske hvilke etiske utfordringer en gruppe helsepersonell opplever som konsekvens av måten helsetjenesten er organisert på og hvordan disse utfordringene møtes for eldre pasienter i en norsk kommune. Kvalitativ tilnærming ble valgt. Det ble gjennomført 15 fokusgruppeintervju med helsepersonell for å få deres erfaringer i forhold til etiske utfordringer i tilknytning til eldreomsorg. Intervjuteksten ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Gjennom analysen fremkom tre hovedkategorier: «Feilplassering», «Rammer og struktur», samt «Manglende samsvar mellom behov og tjenester», med et felles overbyggende tema: «Utfordringer knyttet til beste effektive omsorgsnivå». For å ivareta god etisk omsorg til eldre pasienter, er det å skape et hensiktsmessig miljø med tilstrekkelig tid, oversiktlighet og kontinuitet vesentlig. Studien viser at helsepersonell står i et etisk krevende spenningsfelt mellom pasientomsorg og krav til effektivitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNordisk sygeplejeforskningnb_NO
dc.subjectautonominb_NO
dc.subjectbeste effektive omsorgsnivånb_NO
dc.subjectetikknb_NO
dc.subjectkvalitativt forskningsdesignnb_NO
dc.subjectorganisatoriske utfordringernb_NO
dc.subjectrettferdighetnb_NO
dc.subjectvelgjørenhetnb_NO
dc.subjectbrukermedvirkning eldrenb_NO
dc.titleOrganisering av helsetjenester til eldre i kommunen - noen etiske utfordringernb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.rights.holderNordisk sygeplejeforskningnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO
dc.source.pagenumber267-278nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.journalNordisk sygeplejeforskningnb_NO
dc.identifier.doihttps://www.idunn.no/nsf/2014/04/organisering_av_helsetjenester_til_eldre_i_kommunen_-_noen_


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record