Det vil bli en stopp på ca 5 minutter ca. kl. 07:25-07:30 pga. vedlikeholdsarbeid. Vennligst avslutt registreringer/endringer innen da.