Show simple item record

dc.contributor.authorMykkelbost, Arne Magnusnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:22:22Z
dc.date.available2014-12-19T12:22:22Z
dc.date.created2011-07-05nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier429586nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241099
dc.description.abstractMasteroppgaven har vært utført i et samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn og Handinor Rehab. Bakgrunnen for oppgavenvar SINTEFs Interregprosjekt som har en målsetting om å økefunksjonshemmedes livskavalitet gjennom økt fysisk aktivitet. Denne masteroppgaven omhandler utviklingen av et sitskikonsept, som er et hjelpemiddel for personer med funksjonsnedsettelse i bena. I løpet av masteroppgaven har undertegnede tatt stilling til spørsmål som vedrører funksjonshemmedes motivasjon til fysisk aktivitet på sitski. Et viktig funn var funksjonshemmedes ønske om å kunne sidestilles med funksjonsfriske i alpinbakken, noe som ga meget hovedmål for oppgaven: Å forme et konsept som vil gjøre den funksjonshemmede selvhjulpen i alpinbakken, og at sitskien skal være et produkt som ikke, av andre eller brukeren selv, skal bli sett på som et hjelpemiddel. Gjennom prossesen har undersøkelser og analyser vært viktig for å kunne tilfredstille målsettingen. De viktigste undersøkelsene knyttet til både sitski som produkt og brukere har vært brukerobservasjoner og gjennomgang av videoer. For å øke produktforståelsen har analyser av eksisterende sitskier vært gjennomført. Disse ble gjort med hjelp av fagpersoner hos Handinor. Annet type sportsutstyr for funksjonsfriskeble også gjennomgått og har senere vært brukt til inspirasjon for å flytte sitski estetisk fra kategorien hjelpemiddel til kategoriensportsutstyr. Brukerforståelsen er opparbeidet gjennom flere metoder. Jeg har intervjuet bruker, brukers familie og sitskiintruktør,og jeg har også hatt tilgang til intervju SINTEF har gjennomført.Litteratursudier av brukernes motivasjon og hva en funksjonshemning gir av begrensinger har også vært gjennomført. Gjennom denne fasen hadde jeg fått ideer til både utseende og tekniske løsninger for sitskien. Disse skapte grunnlaget for den videre konseptutviklingen.I konseptutviklingsfasen har det vært jobbet med sitskiens: estetikk,ergonomi, produksjon, materialvalg og ikke minst hvordan sitskien skal oppfylle de brukerbehov som ble avdekket i undersøkelsene. Prosjektet har resultert i et konsept for en sitski. Det er utarbeideten ferdig 3D modell der produksjonstilpasninger for bygging av en prototype er utført. Det leveres også en 3D printet 1:5 skalamodell i tillegg til denne rapporten.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktdesignnb_NO
dc.titleSitskinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktdesignnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record