Show simple item record

dc.contributor.authorStrøm, Aleksander Halsnes
dc.date.accessioned2016-09-27T09:11:19Z
dc.date.available2016-09-27T09:11:19Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410905
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteorinb_NO
dc.description.abstractSammendrag. - Konkurranser har vært en synlig, viktig og kontroversiell del av brassbandverden i omtrent 150 år. Allikevel har musikkforskere tilsynelatende oversett betydningen de har. Denne opp-gaven har tatt for seg musikk skrevet til brassbandkonkurranser. Etter oppgavens innledende kapitler har jeg drøftet musikkonkurranser generelt, musikk som blir brukt i konkurranse uten å ha vært skrevet til det formålet, samt ulike roller i i en konkurranse, slik som utøveren, diri-genten, osv. Deretter har jeg omtalt korps’ konkurransekultur, brassbandbevegelsen og dens historie, før jeg tok for meg bedømming, repertoar og den norske amatørtradisjonen. Gjennom fordypning i utvalgte verk, og gjennom intervjuer av to komponister og en bestiller, har jeg tatt et dypdykk inn i hva som karakteriserer estetisk brassbandkonkurransemusikk. I dette ek-samensarbeidet har jeg også undersøkt hvordan verkene preges av å bli bestilt, f.eks. av Nor-ges Musikkorps Forbund. Til slutt har jeg diskutert hvorvidt konkurransemusikk kan forsvares som kunstmusikk. Jeg har undersøkt hva som kjennetegner den estetiske konkurransemusik-ken, og hva som skiller den fra annen konkurransemusikk.nb_NO
dc.description.abstractAbstract. - Competitions have been a visible, crucial and controversial part of the brass band world for approximately 150 years, yet musicologists have strangely neglected to study their signifi-cance. This study has explored music written for brass band competitions. After my introduc-tion, I have discussed music competitions in general, music that’s being used in competitions without being written for that purpose, as well as different roles in a competition, as the musi-cian, conductor, etc. Then I have written about the culture of competing among bands, the brass band movement and its history, before I’ve mentioned evaluations, repertoire and the Norwegian amateur tradition. Through a deepening of chosen works, and through interviews of involved parts, I have dived into the characteristics of aesthetic brass band music written for competitions. In this thesis I have also investigated how the works gets characterized by being commissioned, for example by The Norwegian Band Federation. When summing up my finds, I have discussed whether contest music can be justified as art music. I wanted to in-vestigate what characterizes the aesthetic contest music, and what’s distinguishing it from other music written for competitions.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori;2016
dc.subjectkorpsnb_NO
dc.subjectmusikkonkurransernb_NO
dc.subjectkonkurransemusikknb_NO
dc.subjectNorges Musikkorps Forbundnb_NO
dc.subjectTorstein Aagaard-Nilsennb_NO
dc.subjectSvein Henrik Giskenb_NO
dc.subjectbrassbandnb_NO
dc.subjectkonkurransernb_NO
dc.titleLysere! Sterkere! Raskere! En studie av musikk skrevet for brassbandkonkurransernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music theory: 112nb_NO
dc.source.pagenumber83 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [154]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record