Show simple item record

dc.contributor.authorKlakegg, Andreas
dc.date.accessioned2016-09-23T07:45:33Z
dc.date.available2016-09-23T07:45:33Z
dc.date.issued2016-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409995
dc.description.abstractDenne studien har tatt et nærmere syn på kontrollmekanismer og tillit, jeg har kommet fram til følgende problemstilling. Hvilken betydning har kontrollmekanismer for tillit i en organisasjon? Tidligere forskning har bevist en sammenheng mellom kontrollmekanismer og tillit. Min studie har hatt et annet fokus til et ellers mye omdiskutert tema. Jeg har heller gått i dybden for å forklare hvilken betydning kontrollmekanismer har for tillit. Kontrollmekanismer har blitt satt i sammenheng med styringssystem og jeg har i hovedsak benyttet Malmi & Brown (2008) og Simons (2013) til å konstruere eget eget rammeverk. Tillit i min studie baserer seg på kunnskapsbasert tillit, altså tidligere erfaringer som igjen avhenger av evner, velvilje og integritet (Mayer, Davis & Schoorman). For å besvare problemstillingen har jeg fått intervjue et større kraftselskap, her er det tre hierarkiske nivå, som jeg har betegnet som medarbeiderne, mellomledelsen og toppledelsen. Empirien jeg har benyttet for å besvare problemstillingen har basert seg på intervju og dokumentstudier. Jeg endte opp med fem intervjuobjekter, innenfor en avdeling i organisasjonen, en fra toppledelsen, to fra mellomledelsen og to medarbeidere. Funn fra empirien kan oppsummeres i fem hovedfunn; (1) Medarbeiderne tolker interne sikkerhetsverktøy som påtvungne og belønningssystemet som omsorgsfulle. (2) De interaktive kontrollmekanismene virker positive på tillit, særlig medarbeidersamtaler. (3) På tross av at regler og prosedyrer og interne sikkerhetsverktøy begrenser handlingsrommet til medarbeiderne, så tolkes ikke dette utelukkende negativt. (4) Medarbeiderne virker å ha stor tillit til ledelsen. (5) Det legges også vekt på at det mellommenneskelige er det aller viktigste når det kommer til å bygge tillit. Ut av diskusjonen fremkommer det at betydningen kontrollmekanismer har på tillit ligger i å kommunisere informasjon mellom toppledelsen, mellomledelsen og medarbeiderne. Å kunne portrettere kvaliteter i tråd med evner, velvilje og integritet virker å være tillitsbyggende.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleEn studie av kontrollmekanismer og tillitnb_NO
dc.title.alternativeA study of control mechanisms and trustnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberVII, 93 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record