Recent Submissions

  • Forsvarets doktrine for maritime operasjoner 

    Unknown author (Book, 2015)
    orsvarssjefens forord Norge er en maritim og arktisk nasjon med globale maritime interesser. Vårt velferdsgrunnlag og nasjonaløkonomi er i stor grad knyttet til de maritime næringer. Forsvarets virksomhet i det ...