Show simple item record

dc.contributor.advisorMonteiro, Eric
dc.contributor.authorKvalnes, Per-Henrik Eikenes
dc.date.accessioned2016-09-13T14:03:58Z
dc.date.available2016-09-13T14:03:58Z
dc.date.created2016-05-22
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14272
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406915
dc.description.abstractLæring og kompetanseutvikling er en viktig del av alle organisasjoner. I dagens samfunn må man kontinuerlig oppdatere og utvikle kunnskap for å møte endringer, og bruken av e-læring er et av tiltakene organisasjoner innfører for å få til en fleksibel og kostnadseffektiv kompetanseheving. Dette studiet ser på e-læring og opplevd relevans som er en av utfordringene for bruk av e-læring. Studiet har undersøkt faktorer som gjør at e-læring oppleves som relevante. Faktorer som påvirker relevansen negativt er at e-læring ikke alltid er knyttet til ansattes arbeidsoppgaver, eller at kun deler av kurs er relevant. Kurs kan også oppleves som urelevant selv om prinsippene som læres bort er universelle for en hel organisasjon. Dette fordi kurset ikke er satt i riktig kontekst og bruker eksempler som ansatte ikke kjenner igjen. En annen faktor er at kursene ikke er knyttet til arbeidsmiljøet eller systemet man vanligvis jobber i. Det tar også for lang tid å finne frem det som er relevant i et kurs. Utviklere og forvaltere av e-læring står ovenfor en utfordring om å lage tilpassede kurs for flere målgrupper og gjøre e-læring mer tilgjengelig i ansattes arbeidssituasjon. Hvis e-læring skal være en del av yrkesutøver livslange læring må også læringsteknologien kobles tettere på livene til de som bruker den.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectInformatikk, Software
dc.titleUtfordringer med e-læring for heterogene organisasjoner
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber151


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record