Recent Submissions

 • Hva er meglers hensyn og strategi ved salg av prosjektert bolig? 

  Gentile, Marlena Alexes; Gentile, Olivia Foss (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven sitt formål er å undersøke hvilke hensyn og strategier megler benytter seg av for å oppnå salg ved prosjektmegling. Vi har fokusert på prosjektmegling og hvordan megler markedsfører boligen til interessenter. ...
 • Skriftlighet og utfordringene det medfører 

  Surén, Morten; Nybråten, Viktor (Bachelor thesis, 2016)
  Her finner du en kvalitativ bacheloroppgave som tar for seg rundskrivet av 16.10.2013 som innførte nye regler når det kommer til budgivning og avtaleslutninger fra 01.01.2014. Vår oppgave baserer seg på endringen i megler ...
 • Hvilke krav og forventninger stilles til meglers rolle ved prosjektmegling av leilighetskomplekser 

  Berg, Sunniva; Jakobsen, Sandra (Bachelor thesis, 2016)
  I denne oppgaven vil vi ta for oss krav og forventninger til en prosjektmegler. En prosjektmegler er en eiendomsmegler som selger bolig under oppføring. Ved prosjektmegling er prosjektet satt i gang av en utbygger. Utbygger ...
 • Eiendomsmeglers rolle ved overtakelse 

  Åsengen, Ingrid Amelia Gustavsson (Bachelor thesis, 2016)
  Tryggere bolighandel er et svært dagsaktuelt tema da det i 2015 reklameres på 1 av 4 bruktboligkjøp. Bransjen fokuserer på krav til takstmann og innføring av boligsalgsrapporten, samtidig som det er ønske om å revidere ...
 • Eiendomsutviklere og miljøansvar 

  Melbø, Karoline Hansen; Nilsen, Lena Christine Søgaard (Bachelor thesis, 2016)
  Formålet i denne bacheloroppgaven er å få informasjon om eiendomsutviklernes ansvar for miljøet og grunnlaget for deres beslutninger i en byggeprosess. Problemstillingen for studie er: I hvilken grad tar eiendomsutviklere ...
 • Hva er eiendomsmeglers rolle som prosjektmegler og hvordan bør mangelsituasjoner håndteres? 

  Tella, Awet; Øvergård, Håkon; Evensen, Martin (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven omhandler prosjektmegling med fokus på mangler. Bakgrunnen for oppgaven er fokuset som har vært rundt boligmangel og antakelsen om at det kommer til å bli satt opp flere prosjekter fremover. Dermed vil ...
 • Digital annonsering av fast eiendom 

  Narbuvoll, Camilla; Brennodden, Marita (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge om digital annonsering er fremtiden innen markedsføringstjenester for salg fast eiendom. På bakgrunn av at digital markedsføring i dag er på alles lepper og stadig flere bransjer ...
 • Eiendomsmeglerens rolle som mellommann. Salg av bruktbolig og salg av bolig under oppføring 

  Antonsen, Niklas Røed; Bekkevold, Heidi Therese (Bachelor thesis, 2016)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg eiendomsmeglerens rolle som mellommann ved salg av bruktbolig og ved salg av bolig under oppføring, og hvorvidt det foreligger noen forskjell mellom disse meglingsmetodene. Undersøkelsen ...
 • Hvordan lykkes som eiendomsmeglerfullmektig? 

  Sæther, Marius; Pindsle, Michael (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikten med oppgaven vår er å finne ut hvordan en nyutdannet eiendomsmeglerfullmektig kan gå frem for å anskaffe seg oppdrag. Kapittel 1 er innledningen av oppgaven. I dette kapittelet presenterer vi problemstillingen, ...
 • Eiendomsmeglers utfordringer ved prosjektsalg 

  Torp, Solveig; Jevne, Oda Sofie Lien (Bachelor thesis, 2016)
  I Norge i dag bygges det for få boliger i forhold til det behovet tilsier. Eiendomsmeglers rolle for nye prosjekter vil derfor være viktig i det fremtidige boligmarkedet. Å selge boliger som er helt nye og ikke ferdigstilte ...
 • Er meglers rolle som mellommann en utfordring i forhold til meglers fordel for å oppnå høyest mulig salgspris? 

  Vilvang, Lisa; Tran, Don Tuan (Bachelor thesis, 2016)
  Formålet med denne oppgaven har vært å studere hvordan eiendomsmeglere forholder seg til mellommannsrollen. Vi har fokusert på eiendomsmeglere i ulike stillinger, som også jobber i forskjellige eiendomsmeglerforetak. ...
 • Reklamasjoner for eiendomsmeglingstjenester 

  Hilden, Andrea; Thorpe, Solfrid (Bachelor thesis, 2016)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg i hvilke typer saker megler får medhold i klagesaker fra reklamasjonsnemnda fra eiendomsmeglingstjenester. Med større og større fokus på forbrukers rettigheter vil reklamasjoner på ...
 • Kundetilfredshet og eiendomsmeglingsloven 

  Elvegård, Jenny Marlene; Westrum, Irina (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven dreier seg om temaet kundetilfredshet i eiendomshandler. Oppgaven har undersøkt problemstillingen «Er det tilstrekkelig å holde seg til dagens lovpålagte krav for å gjøre kunden tilfreds?». Metoden som er ...
 • Meglers ansvar ved salg av eiendom med mangler 

  Andersen, Fredrik Jordal; Kveseth, Halvor (Bachelor thesis, 2016)
  Formålet med denne oppgaven er å se på meglers ansvar ved eiendom solgt med mangler. Vi vil undersøke hvordan praksisen er ved eiendom solgt med mangler, hvor ansvaret ligger med bakgrunn fra lover og forskrifter innenfor ...