Recent Submissions

 • Merverdi ved meglersalg 

  Aalberg, Bente; Ellefsæter, John Henrik; Fosse, Ralph Wilson (Bachelor thesis, 2017)
  Under studietiden vår har det kommet utallige artikler og innlegg om eiendomsmegling frem i media. Disse handlet om privatsalg av bolig, og argumenterte for og imot bruk av eiendomsmegler. Vi ønsker derfor å finne ut om ...
 • Salg av fast eiendom, privat eller ved bruk av eiendomsmegler; forskjeller og likheter sett i et forbrukerperspektiv 

  Kiønig, Linda Vibeke (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven dreier seg om måten en fast eiendom blir omsatt på: enten ved privat salg eller ved hjelp av mellommann. De siste årene har det vært en utvikling på området privat omsetning av eiendom kontra omsetning ...
 • Eiendomsmeglerens utfordringer ved investering i fast eiendom 

  Brynildsen, Bjørn Magnus; Norum, Marius (Bachelor thesis, 2017)
  Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i Eiendomsmeglingsloven av 29.06.2007, med ikrafttredelse 01.01.2008. Den nye eiendomsmeglingsloven regulerte eiendomsmeglingsbransjen på et nytt nivå, og gjør tydelig rede for hvilke ...
 • Hvordan kan konflikter ved fysiske skjulte feil og mangler reduseres ved hjelp av god meglerskikk? 

  Johansen, Silje Helen; Søgaard, Caroline Velve (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å undersøke om god meglerskikk kan redusere konflikter som oppstår ved skjulte feil og mangler. Vi har skrevet en teoretisk bachelor med fokus på: relevant teori, rapporter ...
 • Er selg det selv tjenester en trussel for tradisjonell eiendomsmegling? 

  Holm, Lars Christian; Larsen, Annika Bråthen (Bachelor thesis, 2017)
  I media har det den siste tiden vært mange artikler og uttalelser som retter seg mot privat salg og eiendomsmeglers rolle. Dette har sitt utspring i de mange nye trender og tjenester som er på vei inn i markedet. Vi har i ...
 • Salg av boliger gjennom husleverandører, med eller uten eiendomsmegler? 

  Jakobsen, Sandra; Knapstad, Elise (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med oppgaven er å undersøke bruken av eiendomsmeglere og salgskonsulenter ved salg av boliger gjennom husleverandører. Vi har fokusert på å belyse forskjellen mellom eiendomsmegleren og husleverandørens salgskonsulent, ...
 • Hvorfor velger en selger å selge selv framfor å benytte en eiendomsmegler? 

  Norheim, Kine Brøderud; Nedregotten, Iren Bjølverud (Bachelor thesis, 2017)
  Privat salg av bolig er en salgsmetode som i liten grad påvirker eiendomsmeglingstjenesten. Det er likevel en økende andel som velger å utføre denne salgsmetoden på bakgrunn av de opparbeidede tjenestene for privat salg. ...
 • Klager på eiendomsmeglere 

  Tronstad, Linda (Bachelor thesis, 2017)
  Denne kvalitative bacheloroppgaven omhandler klager på eiendomsmeglere og hva som er bakgrunnen til at partene klager inn eiendomsmeglere, enten direkte til meglerne selv eller via eksterne klageorganer, som Reklamasjonsnemnda ...
 • Hvorfor benytte eiendomsmegler fremfor selg selv-løsningen Propr? Ulikheter mellom eiendomsmegler og selg selv-løsninger 

  Horten, Christin Bechmann; Rundtom, Karoline Flekkerud; Bakaas, Lill Cathrin Vaule (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg valget mellom selg selv-løsninger eller å benytte seg av eiendomsmegler når man skal selge egen bolig og opplevelsen av disse. Vi undersøker også hvorvidt det foreligger noen forskjeller ...
 • Innflytelse på eiendomsmegling som følger av den teknologiske utviklingen 

  Svensby, Askil; Chibssa, David G. (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven omhandler teknologisk utvikling med fokus på markedsføring. Bakgrunn for valg av oppgave er på grunn av den oppmerksomheten som den teknologiske utviklingen har fått i media om dagen. Vi skal snart begynne ...
 • Suksessfaktorer for eiendomsmeglerens befaring 

  Hadergjonaj, Dafina; Bergeng, Maria (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne undersøkelsen har vært å forske på om det finnes noen suksessfaktorer for en befaring. For å finne ut av dette har vi fokusert på forberedelser før en befaring. Herunder har vi avgrenset oppgaven til ...
 • Hva er eiendomsmeglers utfordringer ved prosjektmegling? Hvordan håndtere mangelsituasjoner? 

  Eskevik, Amalie; Løvseth, Hilde (Bachelor thesis, 2017)
  Vår oppgave omhandler prosjektmegling, og vi har valgt å fokusere på hva som er eiendomsmeglers utfordringer ved prosjektmegling og hvordan de håndterer ulike mangelsituasjoner. Dette er et interessant tema fordi det i ...
 • Hva er meglers hensyn og strategi ved salg av prosjektert bolig? 

  Gentile, Marlena Alexes; Gentile, Olivia Foss (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven sitt formål er å undersøke hvilke hensyn og strategier megler benytter seg av for å oppnå salg ved prosjektmegling. Vi har fokusert på prosjektmegling og hvordan megler markedsfører boligen til interessenter. ...
 • Skriftlighet og utfordringene det medfører 

  Surén, Morten; Nybråten, Viktor (Bachelor thesis, 2016)
  Her finner du en kvalitativ bacheloroppgave som tar for seg rundskrivet av 16.10.2013 som innførte nye regler når det kommer til budgivning og avtaleslutninger fra 01.01.2014. Vår oppgave baserer seg på endringen i megler ...
 • Eiendomsutviklere og miljøansvar 

  Melbø, Karoline Hansen; Nilsen, Lena Christine Søgaard (Bachelor thesis, 2016)
  Formålet i denne bacheloroppgaven er å få informasjon om eiendomsutviklernes ansvar for miljøet og grunnlaget for deres beslutninger i en byggeprosess. Problemstillingen for studie er: I hvilken grad tar eiendomsutviklere ...
 • Hvilke krav og forventninger stilles til meglers rolle ved prosjektmegling av leilighetskomplekser 

  Berg, Sunniva; Jakobsen, Sandra (Bachelor thesis, 2016)
  I denne oppgaven vil vi ta for oss krav og forventninger til en prosjektmegler. En prosjektmegler er en eiendomsmegler som selger bolig under oppføring. Ved prosjektmegling er prosjektet satt i gang av en utbygger. Utbygger ...
 • Eiendomsmeglers rolle ved overtakelse 

  Åsengen, Ingrid Amelia Gustavsson (Bachelor thesis, 2016)
  Tryggere bolighandel er et svært dagsaktuelt tema da det i 2015 reklameres på 1 av 4 bruktboligkjøp. Bransjen fokuserer på krav til takstmann og innføring av boligsalgsrapporten, samtidig som det er ønske om å revidere ...
 • Digital annonsering av fast eiendom 

  Narbuvoll, Camilla; Brennodden, Marita (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge om digital annonsering er fremtiden innen markedsføringstjenester for salg fast eiendom. På bakgrunn av at digital markedsføring i dag er på alles lepper og stadig flere bransjer ...
 • Hva er eiendomsmeglers rolle som prosjektmegler og hvordan bør mangelsituasjoner håndteres? 

  Tella, Awet; Øvergård, Håkon; Evensen, Martin (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven omhandler prosjektmegling med fokus på mangler. Bakgrunnen for oppgaven er fokuset som har vært rundt boligmangel og antakelsen om at det kommer til å bli satt opp flere prosjekter fremover. Dermed vil ...
 • Eiendomsmeglerens rolle som mellommann. Salg av bruktbolig og salg av bolig under oppføring 

  Antonsen, Niklas Røed; Bekkevold, Heidi Therese (Bachelor thesis, 2016)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg eiendomsmeglerens rolle som mellommann ved salg av bruktbolig og ved salg av bolig under oppføring, og hvorvidt det foreligger noen forskjell mellom disse meglingsmetodene. Undersøkelsen ...

View more