Utgitt årlig av Riksantikvaren fra 2001-2009

Nye registreringer