Recent Submissions

 • Interferometric SAR DEMs for Forest Change in Uganda 2000–2012 

  Solberg, Svein; May, Johannes; Bogren, Wiley Steven; Breidenbach, Johannes; Torp, Torfinn; Gizachew, Belachew (Journal article; Peer reviewed, 2018-02-02)
  Monitoring changes in forest height, biomass and carbon stock is important for understanding the drivers of forest change, clarifying the geography and magnitude of the fluxes of the global carbon budget and for providing ...
 • A comparison of two methods of data collection for modelling productivity of harvesters: manual time study and follow-up study using on-board-computer stem records 

  Brewer, Julia; Talbot, Bruce; Belbo, Helmer; Ackerman, Pierre; Ackerman, Simon (Journal article; Peer reviewed, 2018-04-13)
  Productivity of a mechanized P. patula cut-to-length harvesting operation was estimated and modelled using two methods of data collection: manual time study and follow-up study using StanForD stem files. The objective of ...
 • Tree-Stump Detection, Segmentation, Classification, and Measurement Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Imagery 

  Puliti, Stefano; Talbot, Bruce; Astrup, Rasmus Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2018-02-27)
  Unmanned aerial vehicles (UAVs) are increasingly used as tools to perform a detailed assessment of post-harvest sites. One of the potential use of UAV photogrammetric data is to obtain tree-stump information that can then ...
 • Bonden sin kulturmarksflora for Vestlandet 

  Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Auestad, Inger; Kvamme, Mons (NIBIO Bok;, Research report, 2018)
 • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2017 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Brurberg, May Bente; Clarke, Nicholas; Herrero, Maria-Luz; Jepsen, Jane Uhd; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Solheim, Halvor; Strømeng, Gunn Mari; Talgø, Venche; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;4(102) 2018, Research report, 2018-09-23)
  Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
 • Modeling the spatiotemporal dynamics of gross domestic product in China using extended temporal coverage nighttime light data 

  Zhu, Xiaobo; Ma, Mingguo; Yang, Hong; Ge, Wei (Journal article; Peer reviewed, 2017-06-18)
  Nighttime light data derived from the Defense Meteorological Satellite Program’s Operational Linescan System (DMSP-OLS) in conjunction with the Soumi National Polar-Orbiting Partnership Visible Infrared Imaging Radiometer ...
 • A bi-band binary mask based land-use change detection using landsat 8 OLI imagery 

  Li, Xian; Zhao, Shuhe; Yang, Hong; Cong, Dianmin; Zhang, Zhaohua (Journal article; Peer reviewed, 2017-03-22)
  Land use and cover change (LUCC) is important for the global biogeochemical cycle and ecosystem. This paper introduced a change detection method based on a bi-band binary mask and an improved fuzzy c-means algorithm to ...
 • Distribution and ecology of Trichocolea tomentella in Norway 

  Rydgren, Knut; Stabbetorp, Odd Egil; Blom, Hans H. (Journal article; Peer reviewed, 2012-01-24)
  The liverwort Trichocolea tomentella is known from 65 localities in southern Norway. Almost half of these are in Hordaland county in Western Norway. T. tomentella has been observed at many localities (42%) in the last ...
 • Fremmede skadelige karplanter i kulturlandskapet og områdebasert prioritering av tiltak – sammenstilling av kunnskap 

  Daugstad, Kristin; Thorvaldsen, Pål; Bele, Bolette; Bär, Annette; Fløistad, Inger; Hanslin, Hans Martin (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-07-02)
  I rapporten er tilstanden med hensyn til forekomst av fremmede skadelige karplanter (FSK) i naturtypene sanddynemark, åpen grunnlendt kalkmark, kulturmarkseng, kystlynghei og høstingsskog gått gjennom. Resultatene viser ...
 • Sekundærråstoff fra trebaserte verdikjeder i Norge 

  Alfredsen, Gry; Sandland, Knut Magnar; Gjølsjø, Simen; Gobakken, Lone; Bergseng, Even (NIBIO Rapport;4(93) 2018, Research report, 2018-07-04)
  Økende etterspørsel etter bioenergi, biodrivstoff og andre biobaserte produkter, har gitt økt interesse for utnyttelse av sekundærråstoff fra trebaserte verdikjeder. Denne rapporten kartlegger hvilke sekundærråstoff som ...
 • Ugraskontroll i kommunale grøntanlegg uten bruk av kjemikalier 

  Sæbø, Arne; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-07-02)
  Klepp municipality ordered a report on how to manage weed control in urban green areas without use of chemical methods. Measures need to be taken already in the planning and in the establishment phase, when soils should ...
 • Intercomparison of regional-scale hydrological models and climate change impacts projected for 12 large river basins worldwide—a synthesis 

  Krysanova, Valentina; Vetter, Tobias; Eisner, Stephanie; Huang, Shaochun; Pechlivanidis, Ilias; Strauch, Michael; Gelfan, Alexander; Kumar, Rohini; Aich, Valentin; Arheimer, Berit; Chamorro, Alejandro; van Griensven, Ann; Kundu, Dipangkar; Lobanova, Anastasia; Mishra, Vimal; Plötner, Stefan; Reinhardt, Julia; Seidou, Ousmane; Wang, Xiaoyan; Wortmann, Michel; Zeng, Xiaofan; Hattermann, Fred F. (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  An intercomparison of climate change impacts projected by nine regional-scale hydrological models for 12 large river basins on all continents was performed, and sources of uncertainty were quantified in the framework of ...
 • Langsiktig feltforsøk i skog ved NIBIO 

  Andreassen, Kjell; Allen, Micky; Hanssen, Kjersti Holt; Kvaalen, Harald; Støtvig, Stig (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-04-30)
  For å kunne utvikle kunnskapsbaser for forskning innen en bærekraftig forvaltning av skog og skogbruk, er det viktig å ha skogforsøk og å ta vare på de langsiktige feltforsøk i skog som NIBIO i dag forvalter. Rammebetingelser ...
 • Helikoptertopping og -kvisting av trær langs kraftlinjer 

  Solberg, Svein; Solheim, Halvor; Bergseng, Even; Innes, Harold Mc (Journal article, 2018-06)
  Kapping og beskjæring av tretopper langs kraftlinjer med sag fra helikopter reduserer risikoen for trefall på kraftlinja og kan være et kostnadseffektivt tiltak med få ulemper for skogeier. Topping eller kvisting med ...
 • Skjøtselsbelter i ungskog langs kraftlinjer 

  Bergseng, Even; Solberg, Svein; Innes, Harold Mc (Journal article, 2018-06)
  Mange steder langs kraftlinjene står skogen i dag upleid og tett, og med liten styrke til å tåle vind og snø utgjør den en betydelig risiko for trefall på linjene. Ett av tiltakene for å redusere denne risikoen er å etablere ...
 • Snøskader på trær langs kraftledninger 

  Solberg, Svein; Tajet, Helga Therese Tilley (Journal article, 2018-06)
  Årsaken har vært store snøfall, med våt snø og til dels i kombinasjon med vind. Det var én episode i november 2016, og flere liknende hendelser vinteren 2017-2018. Det har hovedsakelig vært bøyde trær og trær med topp- ...
 • Trefall over kraftlinjer: Hvor er risikoen størst? 

  Heggem, Eva Solbjørg Flo; Solberg, Svein (Journal article, 2018-06)
  Trefall på kraftlinjer utgjør en betydelig risiko for strømforsyningen. Digitale kartdata sammen med risikomodeller kan hjelpe nettselskapene til å finne særlig utsatte nettstrekninger, og prioritere skogbehandling der.
 • Trebehandling - Innovasjon, metoder og trender 

  Treu, Andreas; Dalen, Lars Sandved; Gobakken, Lone; Larnøy, Erik; Alfredsen, Gry (Others, 2018)
  I Norge har vi en lang tradisjon for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre: Treteknologisk kunnskap danner grunnlaget for estetisk og funksjonell bruk av tre som byggemateriale. Riktig ...
 • Landsskogtakseringens feltinstruks 2018 

  Viken, Knut Ole (NIBIO BOK;4(6) 2018, Research report, 2018)
 • The environmental impacts of wood compared to other building materials 

  Hill, Callum Aidan Stephen; Zimmer, Katrin (NIBIO RAPPORT;4(56) 2018, Research report, 2018-04-25)
  Miljøpåvirkning av tre sammenlignet med andre bygningsmaterialer Den norske regjeringen har satt klare mål for å redusere forbruket av fossil energi og klimagassutslipp. Byggsektoren kan bidra for å nå disse målene ved å: ...

View more