Nye registreringer

 • Estimating the Permeability of Naturally Structured Soil From Percolation Theory and Pore Space Characteristics Imaged by X-Ray 

  Koestel, John; Dathe, Annette; Skaggs, Todd H.; Klakegg, Ove Mindor; Ahmad, Muhammad Arslan; Babko, Maryia; Giménez, Daniel; Farkas, Csilla; Nemes, Attila; Jarvis, Nicholas (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-30)
  The saturated hydraulic conductivity of soil, Ks, is a critical parameter in hydrological models that remains notoriously difficult to predict. In this study, we test the capability of a model based on percolation theory ...
 • Avrenning fra snødeponiet i Ski kommune; endelige resultater 

  Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger; Greipsland, Inga (NIBIO Rapport;4(83) 2018, Research report, 2018-12)
  Våren og sommeren 2018 utførte NIBIO en stedsspesifikk miljøundersøkelse av snødeponiet i Ski kommune, initiert av et pålegg fra fylkesmannen i Akershus. Det ble tatt vannprøver i avrenning fra snødeponiet (n=7). I tillegg ...
 • Næringsstofftilførsler og vannkvalitet i Kaupangerelva, Sogndal kommune. Problemkartlegging og tiltaksanalyse 

  Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(99) 2018, Research report, 2018-10)
  I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Kaupangerelva i Sogndal kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger ...
 • The effect of freezing and thawing on water flow and MCPA leaching in partially frozen soil 

  Holten, Roger; Bøe, Frederik; Almvik, Marit; Katuwal, Sheela; Stenrød, Marianne; Larsbo, Mats; Jarvis, Nicholas; Eklo, Ole Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-13)
  Limited knowledge and experimental data exist on pesticide leaching through partially frozen soil. The objective of this study was to better understand the complex processes of freezing and thawing and the effects these ...
 • Fosforavrenning fra jordbruksarealer i Balsnesvassdraget og evaluering av tiltak 

  Greipsland, Inga; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO Rapport;4(89) 2018, Research report, 2018-06)
  På oppdrag fra Ørland kommune har NIBIO beregnet fosforavrenning fra jordbruksarealer i nedbørfeltet og evaluert effekten av ulike tiltak ved bruk av modellen Agricat 2. Det er også beregnet avlastningsbehov for fosfor i ...
 • Kvalitetskriterier og merkekrav for organiske avfallsmaterialer. Forslag til endringer i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. 

  Haraldsen, Trond; Brod, Eva; Øgaard, Anne Falk (NIBIO Rapport;3(156) 2018, Research report, 2018-10)
  I denne rapporten er det foretatt en gjennomgang av bestemmelsene i gjeldende gjødselvareforskrift og utarbeidet forslag til endringer basert på omfattende forskning på organiske avfallsmaterialer. Det er foreslått nye ...
 • Taksering av elgbeite, Gjøvik 2018 – en oppfølging av tidligere takster 

  Wam, Hilde Karine; Bless, Marius (NIBIO Rapport;4(139) 2018, Research report, 2018-11)
  NIBIO har på oppdrag av Gjøvik kommune og Gjøvik bestandsplanområde utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni 2007, 2012 og 2018, for å kunne si noe om utvikling i beitetilbud og beitepress. ...
 • Utbygging av Follobanen. Overvåking av vannkvalitet. Årsrapport for 2016. 

  Leikanger, Eirik; Roseth, Roger; Johansen, Øistein; Nytrø, Thor; Skaalsveen, Kamilla; Pedersen, Rikard; Hveem Kjølseth, Tora (NIBIO Rapport;3(36) 2017, Research report, 2017-02)
  På oppdrag fra BaneNOR har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeider i forbindelse med Follobanen. NIBIO har driftet opp til 8 automatiske målestasjoner utstyrt med multiparam ...
 • Suppression of the activity of arbuscular mycorrhizal fungi by the soil microbiota 

  Svenningsen, Nanna B.; Watts-Williams, Stephanie J; Joner, Erik; Battini, Fabio; Efthymiou, Aikaterini; Cruz-Paredes, Carla; Nybroe, Ole; Jakobsen, Iver (Journal article; Peer reviewed, 2018-01-30)
  Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) colonise roots of most plants; their extra-radical mycelium (ERM) extends into the soil and acquires nutrients for the plant. The ERM coexists with soil microbial communities and it is ...
 • Problemkartlegging og tiltaksanalyse: Espelandsvatnet, Hyllestad kommune 

  Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(97) 2018, Research report, 2018-11)
  I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Espelandsvatnet i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. ...
 • Problemkartlegging og tiltaksanalyse: Kaupangerelva, Sogndal kommune 

  Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(99) 2018, Research report, 2018-11)
  I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Kaupangerelva i Sogndal kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger ...
 • Problemkartlegging og tiltaksanalyse: Dalselvi, Luster kommune 

  Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(98) 2018, Research report, 2018-11)
  I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Dalselvi i Luster kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger er ...
 • Challenges of Reducing Phosphorus Based Water Eutrophication in the Agricultural Landscapes of Northwest Europe 

  Bol, Roland; Gruau, Gerard; Mellander, Per-Erik; Dupas, Remi; Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva; Bieroza, Magdalena; Djodjic, Faruk; Glendell, Miriam; Jordan, Philip; van der Grift, Bas; Rode, Michael; Smolders, Erik; Verbeeck, Mieke; Gu, Sen; Klumpp, Erwin; Pohle, Ina; Fresne, Maelle; Gascuel-Odoux, Chantal (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-23)
  In this paper, we outline several recent insights for the priorities and challenges for future research for reducing phosphorus (P) based water eutrophication in the agricultural landscapes of Northwest Europe.We highlight ...
 • Contrasting biosphere responses to hydrometeorological extremes: revisiting the 2010 western Russian Heatwave 

  Flach, Milan; Sippel, Sebastian; Gans, Fabian; Bastos, Ana; Brenning, Alexander; Reichstein, Markus; Mahecha, Miguel (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-16)
  Combined droughts and heatwaves are among those compound extreme events that induce severe impacts on the terrestrial biosphere and human health. A record breaking hot and dry compound event hit western Russia in summer ...
 • Genetic evidence of female kin clusters in a continuous population of a solitary carnivore, the Eurasian lynx 

  Holmala, Katja; Herrero, Annika; Kopatz, Alexander; Schregel, Julia; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Large terrestrial carnivores can sometimes display strong family bonds affecting the spatial distribution of related individuals. We studied the spatial genetic relatedness and family structure of female Eurasian lynx, ...
 • Integrated climate-chemical indicators of diffuse pollution from land to water 

  Mellander, Per-Erik; Jordan, Philip; Bechmann, Marianne; Fovet, Ophélie; Shore, Mairead M.; McDonald, Noeleen T.; Gascuel-Odoux, Chantal (Journal article; Peer reviewed, 2018-01-17)
  Management of agricultural diffuse pollution to water remains a challenge and is influenced by the complex interactions of rainfall-runoff pathways, soil and nutrient management, agricultural landscape heterogeneity and ...
 • Miljøovervåking E18 Rugtvedt – Dørdal. Halvårsrapport for anleggsperioden januar til juni 2018 

  Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Stabell, Trond; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO Rapport;4(123) 2018, Research report, 2018-11)
  Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO miljøovervåking av vannmiljø under bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking av ...
 • Marine ecotoxicity of nitramines, transformation products of amine-based carbon capture technology 

  Coutris, Claire; Macken, Ailbhe; Collins, Andrew Richard; El Yamani, Naouale; Brooks, Steven (Journal article; Peer reviewed, 2015-05-14)
  In the context of reducing CO2 emissions to the atmosphere, chemical absorption with amines is emerging as the most advanced technology for post-combustion CO2 capture from exhaust gases of fossil fuel power plants. Despite ...
 • Miscanthus Biochar had Limited Effects on Soil Physical Properties, Microbial Biomass, and Grain Yield in a Four-Year Field Experiment in Norway 

  O'toole, Adam Thomas; Moni, Christophe; Weldon, Simon Mark; Schols, Anne; Carnol, Monique; Bosman, Bernard; Rasse, Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-27)
  The application of biochar to soils is a promising technique for increasing soil organic C and offsetting GHG emissions. However, large-scale adoption by farmers will likely require the proof of its utility to improve plant ...
 • Miljøovervåking E18 Rugtvedt – Dørdal. Halvårsrapport for anleggsperioden juli til desember 2017 

  Roseth, Roger; Rognan, Yvonne; Reinemo, Jonas; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Stabell, Trond; Roer, Ole; Meland, Morten; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO Rapport;4(62) 2018, Research report, 2018-10)
  Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO miljøovervåking av vannmiljø under bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking av ...

Vis flere