Recent Submissions

 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Buskerud, 2011 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;4(106) 2018, Research report, 2018-09)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Buskerud. Det er samlet inn data om jordbruksarealet i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter buffersone. Rapporten ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Akershus og Oslo, 2011 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;4(105) 2018, Research report, 2018-09)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Akershus og Oslo. Det er samlet inn data om jordbruksarealet i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter buffersone. ...
 • Handbok for driftsplanlegging 2018/2019 

  Hovland, Ivar (NIBIO BOK;4(10) 2018, Research report, 2018-10)
 • Annen næringsinntekt på norske gårdsbruk – liten, men viktig 

  Stornes, Ole Kristian (NIBIO POP;4(25) 2018, Others, 2018)
  Noen gårdbrukere driver næringsvirksomhet utenfor gårdsdrifta som ikke er basert på brukets jordbruksressurser. Lønnsomheten er jevnt over høyere i slik annen næringsvirksomhet enn i selve jordbruket.
 • Pelsdyrhold avviklet i perioden 2011 ‐ 2016. Hvorfor skjedde det og hva er inntektskilde i dag? 

  Rustad, Lars Johan; Ring, Paul Henrik (;NIBIO rapport 4(119) 2018, Research report, 2018-12)
  Tidligere pelsdyroppdrettere er intervjuet om hvorfor de sluttet med pelsdyr og hvilke inntektskilder de har i dag. Høy alder er viktigste forklaring og alderspensjon viktigste inntektskilde i dag. Også negativ omtale av ...
 • Climate warming feedback from mountain birch forest expansion: Reduced albedo dominates carbon uptake 

  de Wit, Heleen; Bryn, Anders; Hofgaard, Annika; Karstensen, Jonas; Kvalevåg, Maria Malene; Peters, Glen Philip (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Expanding high elevation and high latitude forest has contrasting climate feedbacks through carbon sequestration (cooling) and reduced surface reflectance (warming), which are yet poorly quantified. Here, we present an ...
 • Land cover in Norway based on an area frame survey of vegetation types 

  Bryn, Anders; Strand, Geir-Harald; Angeloff, Michael; Rekdal, Yngve (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-21)
  The Norwegian area frame survey of land cover and outfield land resources (AR18X18), completed in 2014, provided unbiased statistics of land cover in Norway. The article reports the new statistics, discusses implications ...
 • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Sogn og Fjordane 

  Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;4(109) 2018, Research report, 2018-09)
  I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
 • Preparing Future Flashbacks – Repeat Photography as a Method in Landscape Monitoring 

  Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Krøgli, Svein Olav (Journal article, 2018-08)
  When ground level photography is to be used in landscape monitoring, it is important to record when, where, how and possibly even why the photographs are taken. Standardisation enables better repeat photography in the ...
 • Jordbruk og geografi. Jordbruksregioner og jordbruksdrift i Norge 

  Stokstad, Grete; Puschmann, Oskar (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-07)
  I rapporten ser vi på geografisk fordeling av arealbruk og husdyrhold i Norge, basert primært på data fra søknad om produksjonstilskudd fra august 2016. Jordbruksdriften og arealbruk innen de ulike jordbruksregionene er ...
 • Skadeinsekter i oljevekster 

  Thöming, Gunda; Strand, Einar; Waalen, Wendy (Journal article, 2018-06)
  Angrep av skadeinsekter kan ha store konsekvenser for avlingen av oljevekstene. I dette temaarket omtales de viktigste skadeinsektene
 • Trefall over kraftlinjer: Hvor er risikoen størst? 

  Heggem, Eva Solbjørg Flo; Solberg, Svein (Journal article, 2018-06)
  Trefall på kraftlinjer utgjør en betydelig risiko for strømforsyningen. Digitale kartdata sammen med risikomodeller kan hjelpe nettselskapene til å finne særlig utsatte nettstrekninger, og prioritere skogbehandling der.
 • Melding om årsveksten 2017 – Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

  Ring, Paul Henrik; Hjukse, Oddmund (NIBIO Rapport;, Research report, 2017-06-16)
  Vekstsesongen 2017 ble preget av kald vår med sein vekststart og uvanlige store nedbørsmengder utover i vekstsesongen. Det var god vekst og avlingene så ut til å bli store. De svært våte forholdene gjorde innhøstingsforholdene ...
 • Vegetasjon og beite i Rennebu - sør 

  Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-13)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2017 vegetasjonskartlegging i sørdelen av Rennebu kommune. Samla areal var 219 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Østfold, 2010 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;, Research report, 2018)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Østfold. Det er samlet inn data om jordbruksarealet i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter buffersone. Rapporten ...
 • Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2017 Status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og nytteplanter 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-14)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. De bevaringsverdige storferasene kan vise til lange tidsserier som viser at populasjonene stort sett øker. For de andre husdyrrasene ...
 • Vegetasjon og beite på Sødorpfjellet 

  Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-04-27)
  Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt 61 km² på Sødorpfjellet i Nord-Fron kommune. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laga vegetasjonskart og ...
 • Vegetasjon og beite i beiteområdet til Marsjødrifta beitelag 

  Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-22)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2017 vegetasjonskartlegging av beiteområdet til Marsjødrifta beitelag i Folldal kommune. Samla areal var 114 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i ...
 • Vegetasjon og beite ved Gjømmervatnet, Kvalnes og Godøynes 

  Haugen, Finn-Arne (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-14)
  Norsk institutt for bioøkonomi har utført egetasjonskartlegging av et område på 41 km² i Bodø kommune i Nordland fylke. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laget ...
 • Frøspredning av naturengplanter i utmark gjennom historisk ferdsel og bruk -Som grunnlag for bevisst bruk av lokalt og regionalt frømateriale i dag. 

  Svalheim, Ellen; Sickel, Hanne (NIBIO Rapport;3(155)2017, Research report, 2017-05-14)
  Denne rapporten oppsummerer arbeidet med innhenting av historiske data om tradisjonell ferdsel og bruk av utmarka i Steinsetbygda (Valdres) og i Sandsvær (Kongsberg). Arbeidet er et delprosjekt av hovedprosjektet "Biologisk ...

View more