Recent Submissions

 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2015 

  Hauken, Marit (NIBIO Rapport;3(44) 2017, Research report, 2017-03-03)
  Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
 • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2016 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(49) 2017, Research report, 2017-06-08)
  Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
 • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2016 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Magnusson, Christer; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Thunes, Karl H; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;3(107) 2017, Research report, 2017-09-09)
  Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
 • Frøoverførte soppar på gran 

  Talgø, Venche; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Strømeng, Gunn (NIBIO POP;3(21) 2017, Others, 2017-08)
  Fleire soppar kan angripa kongler av gran (Picea spp.) og føra til dårleg spiring av frø. Frøsmitte kan også overførast til planter og gjera skade seinare i omløpet, både i planteskular og i produksjonsfelt til skog og juletre.
 • Frøavl av engrapp 

  Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017)
  Engrapp (Poa pratensis L.) er et flerårig, vintersterkt bladgras med god gjenvekstevne. Arten har underjordiske stengelutløpere (rhizomer) og danner dermed en tett og slitesterk grasbunn. Av denne grunn er engrapp en viktig ...
 • Økologisk frøavl av timotei 

  Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
  Både ved økologisk og konvensjonell dyrking er timotei den viktigste grasarten i Norge. Regelverket for økologisk landbruk krever at det skal brukes økologisk dyrka såvare så sant dette kan skaffes. Timoteisortene som ...
 • Frøavl av engsvingel 

  Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017)
  Engsvingel (Festuca pratensis Huds.) Er et tuedannende gras med god gjenvekstevne. Etter timotei er engsvingel den viktigste arten i norsk eng- og beitedyrking. Årlig frøbehov er ca. 400 tonn. Det avles i dag frø av fem ...
 • Frøavl av engkvein 

  Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2016-05)
  Engkvein (Agrostis capillaris L.; tidligere også benevnt Agrostis tenuis Sibth.) er en nøysom grasart med svak utløperdanning, rulla bladslire og lyse, jamt avsmalende blad med tydelige karstrenger. I eng og beite kommer ...
 • Kartlegging av pærebrann, Erwinia amylovora, i importert plantemateriale av kjernefrukt 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Skogen, Monica; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(47) 2017, Research report, 2017-06-09)
  Bakterien Erwinia amylovora kan gjøre stor skade på eple, pære og prydbusker i rosefamilien. Bakterien infiserer primært fruktblomstene, men kan også angripe nye blader og skudd. Sykdommen har hittil ikke blitt påvist i ...
 • Rapport for OK-program mørk ringråte i importpotet. Sesong 2016 

  Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(46) 2017, Research report, 2017-06-08)
  Mørk ringråte er en karantenesykdom på potet og angriper også andre planter i søtvierfamilien. Den er forårsaket av bakterien Ralstonia solanacearum. Angrep av mørk ringråte fører til at potetplantens ledningsvev blir ...
 • Rapport for OK-program Xanthomonas arboricola pv pruni. Sesong 2016 

  Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(48) 2017, Research report, 2017-06-08)
  Bakterien Xanthomonas arboricola pv. pruni kan gi stor skade i planter av Prunus slekten, især plomme. Bakterien har ikke vært påvist i Norge før man begynte med systematisk kartlegging. Målsettingen for programmet i 2016 ...
 • Rapport for OK-program Xanthomonas arboricola pv pruni. Sesong 2015 

  Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;2(66) 2016, Research report, 2017-02-10)
  Bakterien Xanthomonas arboricola pv. pruni kan gi stor skade i planter av Prunus slekten, især plomme. Bakterien har ikke vært påvist i Norge før denne kartleggingen ble gjennomført. Målsettingen var å dokumentere status ...
 • Overvåking og kartlegging av lys ringråte i norsk matpotetproduksjon. Sesong 2015 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;2(68) 2016, Research report, 2017-02-10)
  Lys ringråte på potet, forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus (Cms), har gjort mye skade i norsk potetproduksjon siden første påvisning i 1964. Den er også grunnen til at man ikke kan ...
 • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2015 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;2(67) 2016, Research report, 2017-02-10)
  Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
 • Forvaltning av ask i møte med askeskuddsjuken 

  Tollefsrud, Mari Mette; Timmermann, Volkmar; Schei, Fride Høistad; Solheim, Halvor (NIBIO POP;3(6) 2017, Others, 2017-02)
  Ask er et av våre vanligste edellauvtrær og et viktig levested for mange arter. Ask er mye brukt som prydtre og har vært vanlig både som tuntre og i alleer. Gamle styvede asketrær representerer mange steder viktige ...
 • Kartlegging av Phytophthora ramorum i 2016 

  Herrero, Maria; Rafoss, Trond; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport;3(45) 2017, Research report, 2017-04-27)
  Phytophthora ramorum er et patogen som kan gjøre skade på en rekke vertsplanter og som i Norge har status som karanteneskadegjører. I 2016 mottok NIBIO totalt 383 prøver fra Mattilsynet for analyse for P. ramorum. Prøvene ...
 • Askeskuddsjuke, årsak og biologi 

  Solheim, Halvor; Børja, Isabella; Nagy, Nina; Timmermann, Volkmar; Hietala, Ari (NIBIO POP;3(2) 2017, Others, 2017-02)
  Askeskuddsjuke forårsakes av en liten sopp, Hymenoscyphus fraxineus, på norsk kalt askeskuddbeger. Sjukdommen har i løpet av kort tid spredd seg over store deler av Europas askeskoger. Soppen er en fremmed art som trolig ...
 • Resultater fra overvåking av askeskuddsjuke – de unge faller fra, de gamle takler det bedre 

  Timmermann, Volkmar; Tollefsrud, Mari Mette (NIBIO POP;3(3) 2017, Others, 2017-02)
  Askeskuddsjuke, som forårsakes av en liten, innført begersopp, har i løpet av ca. 10 år spredt seg gjennom mesteparten av askas utbredelsesområde i Norge, fra Østlandet opp til Nordmøre. I 2016 var bare Trøndelag fortsatt ...
 • Spredning av askeskuddsjuke i Europa og Norge 

  Solheim, Halvor; Hietala, Ari Mikko (NIBIO POP;3(4) 2017, Others, 2017-02)
  Askeskuddsjuke har spredd seg med rekordfart i Europa og i Norge. Ask (Fraxinus excelsior) er meget sensitiv for denne nye sjukdommen. De aller fleste områder i Europa med dette treslaget er nå infisert med sekksporesoppen ...
 • Kartlegging av pærevisnesjuke 2016 

  Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport;3(37) 2017, Research report, 2017-03-30)
  Pære-visnesjuke regnes som en av de mest alvorlige sjukdommene på pære. Dette er en karanteneskadegjører i Norge som ble påvist her i landet for første gang i 2015. I 2016 har det blitt gjenomført et OK-program for denne ...

View more