Nye registreringer

 • Lettuce-produced hepatitis C virus E1E2 heterodimer triggers immune responses in mice and antibody production after oral vaccination 

  Clarke, Jihong; Paruch, Lisa; Dobrica, Mihaela-Olivia; Caras, Iuliana; Tucureanu, Catalin; Onu, Adrian; Ciulean, Sonya; Stavaru, Crina; van Eerde, André; Wang, Yanliang; Steen, Hege; Haugslien, Sissel; Petrareanu, Catalina; Lazar, Catalin; Popescu, Costin-loan; Bock, Ralph; Dubuisson, Jean; Branza-Nichita, Norica (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The hepatitis C virus (HCV) is a major etiologic agent for severe liver diseases ( e.g . cirrhosis, fibrosis and hepatocellular carcinoma). Approximately 140 million people have chronic HCV infections and about 500 000 die ...
 • Kartlegging av pærevisnesjuke 2016 og 2017 

  Blystad, Dag Ragnar; Hatteland, Bjørn Arild; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-11)
  Pærevisnesjuke regnes som en av de mest alvorlige sjukdommene på pære. Pærevisnesjuke forårsakes av fytoplasma, små veggløse bakterier som lever i silvevet i planter Dette er en karanteneskadegjører i Norge som ble påvist ...
 • Rapport for OK program Xylella fastidiosa. Sesong 2017. 

  Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-03-26)
  Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter. Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i norge, men er ...
 • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2017 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-03-26)
  Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
 • Virus i jordbær 2017. Resultater fra OK-programmet. 

  Blystad, Dag Ragnar; Spetz, Carl (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-11)
  Det ble sommeren 2017 gjennomført et kartleggingsprogram for å undersøke om importert plantemateriale av jordbær kunne være infisert av virus. Det ble tatt ut stikkprøver i jordbærfeltene hos utvalgte bærprodusenter som ...
 • Rapport for OK-program Xanthomonas arboricola pv. pruni. Sesong 2017. 

  Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO-RAPPORT;, Research report, 2018-03-26)
  Bakterien Xanthomonas arboricola pv. pruni kan gi stor skade i planter av Prunus slekten, især plomme. Bakterien har ikke vært påvist i Norge før man begynte med systematisk kartlegging. Målsettingen for programmet i 2017 ...
 • Jordtemperatur og spredning av husdyrgjødsel - Utredning av om jordtemperatur kan brukes som skranke for spredning av husdyrgjødsel på eng i Farsund kommune 

  Nordskog, Berit; Bakken, Anne Kjersti; Hole, Halvard (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-13)
  Spredning av husdyrgjødsel er regulert med faste datoer for første og siste spredetidspunkt. Disse datoene er satt for store deler av landet, og det er ingen geografisk differensiering etter lengde på vekstsesongen. Farsund ...
 • Literature review for assessing whether os Mesophilic Processes on a Biogas Plant will reduce or eliminate Avena fatua (Floghavre), Echinochloa Crus-Galli (Hønsehirse), Synchytrium endobioticum (Potetkreft), Globodera rostochiensis and G. pallida (Potato Cyst Nematode). 

  Holgado, Ricardo (NIBIO RAPPORT;4(22) 2018, Research report, 2018-04-09)
  Bruk av husdyrgjødsel er stadig mer brukt til å produsere biogass. Rester (bio- avfall) etter biogass prosesser, kan bli bruk som gjødsel. Hvis ugressfrø, plante patogener og nematoder overlever anaerob prosessen, bruk av ...
 • Kartlegging av frittlevende nematoder i potet, grønnsaker, jordbær og korn 

  Holgado, Ricardo; Magnusson, Christer; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Tangvik, Marte Persdatter (NIBIO RAPPORT;4(42) 2018, Research report, 2018-04-09)
  Free-living plant-parasitic nematodes (free-living PPN) appear to be an increasing problem in Norwegian agriculture and their efficient management is required. Methods of efficient nematode management have been sought for ...
 • Arktisk kvalitet – En beskrivelse av nordlige natur- og klimaforhold og virkning på egenskaper hos nordnorske matprodukter 

  Johansen, Tor Jacob; Hykkerud, Anne Linn; Uleberg, Eivind; Mølmann, Jørgen (NIBIO RAPPORT;4(40) 2018, Research report, 2018-04-06)
  Unike nordlige klimaforhold med lange dager og lave temperaturer, kan påvirke egenskaper hos mat, fôr og beitevekster. En gjennomgang av vitenskapelige studier av slik Arktisk kvalitet viser effekter for både sensorisk ...
 • Biologisk veiledningsprøving 2017. Ugrasmidler 

  Berge, Therese W.; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten (NIBIO RAPPORT;3(165) 2017, Research report, 2018-02-08)
  I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i grasmark, engsvingelfrøeng, vår- og høstkorn, såløk, gulrot under plast og på friland, knollselleri, pastinakk, rotpersille og bønne.
 • Biologisk veiledningsprøving 2017. Sopp- og skadedyrmidler 

  Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Øverland, John Ingar (NIBIO RAPPORT;4(14) 2018, Research report, 2018-02-09)
  I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i jordbær, bringebær, hvete, setteløk, gulrot og gran i skogplanteskoler. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot ...
 • Plantevernmiddelresistens hos skadegjørere i norske jord- og hagebrukskulturer 

  Johansen, Nina S; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria-Luz; Hong Le, V; Netland, Jan; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn (NIBIO Rapport;3(150) 2017, Research report, 2017)
  Det er per i dag påvist resistens eller nedsatt følsomhet mot kjemiske plantevernmidler hos flere skadedyr, plantepatogener og ugras i norske jord- og hagebrukskulturer. Hos skadedyr er resistens mot pyretroider og nedsatt ...
 • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2017 

  Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (NIBIO RAPPORT;3(147) 2017, Research report, 2017-12-06)
  Nord-Trøndelag og Oppland var de eneste fylkene med økning av fangstverdiene fra 2016 til 2017. Trøndelag hadde blant de høyeste fangstverdier i landet i 2017 til tross for sin nordlige beliggenhet, og lokale nye angrep i ...
 • Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2015 

  Aarnes, Siv; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bakke, Beate Banken; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre (NIBIO Rapport;2(56) 2016, Research report, 2016-04-15)
  Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt i Norge har i 2015 samlet inn prøver med antatt opphav fra brunbjørn (Ursus arctos) for syvende år på rad. Totalt ble det samlet inn 1 293 prøver i 2015 (860 ekskrementprøver, ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2015 

  Hauken, Marit (NIBIO Rapport;3(44) 2017, Research report, 2017-03-03)
  Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
 • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2016 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(49) 2017, Research report, 2017-06-08)
  Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
 • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2016 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Magnusson, Christer; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Thunes, Karl H; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;3(107) 2017, Research report, 2017-09-09)
  Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
 • Frøoverførte soppar på gran 

  Talgø, Venche; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Strømeng, Gunn (NIBIO POP;3(21) 2017, Others, 2017-08)
  Fleire soppar kan angripa kongler av gran (Picea spp.) og føra til dårleg spiring av frø. Frøsmitte kan også overførast til planter og gjera skade seinare i omløpet, både i planteskular og i produksjonsfelt til skog og juletre.
 • Frøavl av engrapp 

  Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017)
  Engrapp (Poa pratensis L.) er et flerårig, vintersterkt bladgras med god gjenvekstevne. Arten har underjordiske stengelutløpere (rhizomer) og danner dermed en tett og slitesterk grasbunn. Av denne grunn er engrapp en viktig ...

Vis flere