Show simple item record

dc.contributor.advisorFrick, Jan
dc.contributor.authorByberg, Geir Olav
dc.coverage.spatialNorway, Stavangernb_NO
dc.date.accessioned2016-08-25T08:30:00Z
dc.date.available2016-08-25T08:30:00Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401574
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisnb_NO
dc.description.abstractDette studiet har til hensikt å vise i hvilken grad det er mulig å benytte prinsipper ifra Lean, til å oppdage tidstyver i Direktoratet For Økonomistyring (DFØ). Studiet er gjennomført i form av en casestudie av Lønnsavdelingen i DFØ, og baserer seg i hovedsak på de fem Lean-prinsippene. Det innsamlede datamaterialet er basert på intervjuer av tre ledere og seks medarbeidere. Intervjuene er anonymisert og danner hovedgrunnlaget for analysen. Dette er understøttet av observasjonsstudier og interne dokumenter. Analysens lave populasjonsutvalg (få intervjuer) og korte tidsperiode kan redusere hvorvidt resultatene er generaliserbare. Resultatene av utredningen indikerer at potensielle tidstyver er tilknyttet mangelfull kompetanse blant de ansatte, tungvinte rutiner knyttet til lønnssystemet, for dårlig kommunikasjon mellom ulike informasjonssystemer og uklare retningslinjer for grensesnitt vedrørende arbeidsoppgaver. Lønnsavdeling har per i dag fokus på alle disse faktorene. Lean inneholder et mangfold av verktøy og teknikker. Lønnsavdelingen benytter ikke Lean, men følger ulike prinsipper som har klare likheter med Lean-prinsippene. Analysen indikerer at dette har økt de ansattes og ledelsens bevissthet vedrørende tidstyver og effektivisering, noe som igjen har gitt effekt i positiv retning.nb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2016;
dc.subjectøkonomi og administrasjonnb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectLeannb_NO
dc.titleI hvilken grad er det mulig å benytte Lean, til å oppdage tidstyver i Lønnsavdelingen i DFØ.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record