Show simple item record

dc.contributor.authorFeuvre, Linda Le
dc.contributor.authorSelfors, Silja
dc.date.accessioned2016-08-17T11:41:30Z
dc.date.available2016-08-17T11:41:30Z
dc.date.issued2016-08-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399545
dc.description.abstractI denne undersøkelsen dokumenterer vi hvordan mellomstore rederier rapporterer om finansiell risiko i sine årsberetninger i 2014 og vurderer om rapporteringen er påvirket av rederiets økonomiske situasjon. Regnskapsloven krever at regnskapspliktige i årsberetningen skal gi opplysninger om «finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat». Årsrapporten er ment å skulle gi informasjon av betydning til selskapets interessenter slik at de kan ta beslutninger om ressursallokering på best mulig grunnlag. Dersom norske rederier ikke informerer om finansiell risiko i henhold til lovkravene kan det føre til en feilallokering av ressurser som kan få store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Rapportering av finansiell risiko er derfor av sentral betydning. Undersøkelsen tar utgangspunkt i to problemformuleringer: Hvordan rapporterer norske rederier om finansiell risiko i årsberetningen? Er det sammenheng mellom rederienes økonomiske stilling og rapportering av finansiell risiko i årsberetningen? Studien er en tverrsnittsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av 40 mellomstore norske rederier. Vår analyse av rederienes årsberetninger viser at kun 5 % av selskapene gir informasjon om alle risikokategoriene som er nevnt i regnskapsloven, mens 30 % gir ingen informasjon om finansiell risiko i sine årsberetninger. Undersøkelsen viste at bedriftene gir spesifikk informasjon i årsberetningene. Informasjonen er av narrativ karakter uten særlige monetære eller kvantitative eksempler. Bedriftene gir i liten grad informasjon som er negativ sett fra bedriftens ståsted. Ved hjelp av regresjonsanalyse testet vi om bedriftens soliditet, lønnsomhet, likviditet har betydning for informasjonsverdien. Det ble ikke funnet signifikante sammenhenger mellom noen av variablene og informasjonsverdien på 5 % nivå.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkadnb_NO
dc.titleNorske rederiers rapportering av finansiell risiko i årsberetningen: En empirisk undersøkelse av sammenhengen mellom rapporteringspraksis og økonominb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record