Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStevik, Tor Kristian
dc.contributor.authorTrzeciak, Adrian
dc.date.accessioned2016-08-08T12:04:25Z
dc.date.available2016-08-08T12:04:25Z
dc.date.issued2016-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398178
dc.description.abstractI november 2012 besluttet regjeringen å innføre ERTMS (European Rail Traffic Management System) som arvtaker for dagens signalsystem. Et nytt digitalt signalsystem åpner dører for en automatisert jernbane i fremtiden. Denne oppgaven omhandler tidligfasevurdering av ATO Grade of Automation 2 i samspill med ERTMS som kapasitetsøkende tiltak i Oslotunnelen. Selve tidligfasevurderingen baserer seg på en KS1-prosess med korresponderende analyser. Det vurderes og identifiseres ulike kapasitetsøkende konsepter for å dekke Stor-Oslos behov mot 2036. Til slutt sammenliknes ATO kvalitativt mot bygging av ny tunell og investering i triple togsett / toetasjes tog. Det brukes kostnads-virkningsanalyse for å rangere alternativene. Ved å identifisere seks ulike vurderingskriterier, får alternativene en score presentert i figur 1. ATO scorer lavest i analysen, men har også betydelig lavere kostnad enn de to andre tiltakene (945 MNOK mot 3 840 MNOK for triple togsett, 9 600 MNOK for toetasjes tog og 15 900 MNOK for ny tunnel) . Av den grunn vil ATO systemet også ha høyest MNOK per kvalitativ score og lavest MNOK for hver prosent kapasiteten øker med (hvis det bidrar til en økning på to ruteleier). Basert på resultatene, konkluderer studien med en anbefaling om å vurdere ATO som et mulig tiltak for å øke kapasiteten i Oslotunnelen. På en annen side, knyttes det usikkerhet til den antatte kapasitetsgevinsten i Oslotunnelen med innføring av ATO. For å kunne konkludere om systemet er et verdig bidrag til kapasitetsøkningen, er det grunnleggende å utarbeide en nøyaktig modell av Oslotunnelen utrustet med ERTMS nivå 2. Thameslink-prosjektet bør bli en arena for å kunne samle erfaringer om ATO over ERTMS, noe som vil bidra til å estimere nøyaktige muligheter for kapasitetsøkning for Oslotunnel med ATO.nb_NO
dc.description.abstractIn November 2012 the Norwegian government decided to implement ERTMS (European Rail Traffic Management System) as the successor of today’s signaling system. New, digital signaling system opens the door for digitalized rail in the future. This thesis contains early phase evaluation of ATO Grade of Automation 2 in cooperation with ERTMS as possible capacity increasing measure in Oslo Tunnel. The early phase evaluation is based on KS-process with corresponding analysis. This rapport contains identification and evaluation of different capacity-increasing measures for Oslo Tunnel until 2036. In the analysis section of this thesis, ATO is compared qualitatively to double decker / triple trainset trains as well as the building of new Oslo Tunnel. In order to rank identified concepts, the cost-effectiveness analysis has been used. By identifying six dissimilar evaluation criteria, the concepts acquire a score presented in figure 2. ATO gets the lowest score in the analysis; however the system also costs considerable less amount of money (945 MNOK for ATO against 3 840 MNOK for triple trainsets, 9 600 MNOK for double decker trainsets and 15 900 MNOK for new tunnel) . It means that ATO costs the least when it comes to MNOK per qualitative score point and the least MNOK for each percent of capacity increase. Based on the results, the study concludes with a recommendation to consider ATO as a possible initiative to increase the capacity in Oslo Tunnel. On the other hand, there’s a lot of uncertainty related to the actual capacity increase in Oslo Tunnel that depends on time- and resource demanding modeling of the infrastructure. Consequently, in order to be completely sure it’s fundamental to make a precise model of the infrastructure with ERTMS and gather experience from Thameslink project in the UK with the aim of estimating the capacity increase for Oslo Tunnel.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectATOnb_NO
dc.titleTidligfasevurdering av ATO som kapasitetsøkende tiltak i Oslotunnelennb_NO
dc.title.alternativeEarly phase evaluation of ATO as capacity increasing measure in the Oslo Tunnelnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500nb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO
dc.description.localcodeM30-IØnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel