• Delrapport 1 fra prosjektet Akademisk språkkafé for sykepleierstudenter 

      Sverre, Beate Lie; Stenhammer, Anne Skjæret; Sandsleth, Marit Gjone; Frisnes, Hjørdis; Jensen, Liv Helene (Report, 2019)
      Prosjektets hensikt er å utvikle læringsaktiviteter i sykepleierutdanningen som kan styrke sykepleiefaglig og norsk språkutvikling, skriftlig og muntlig, hos studenter som har norsk som andrespråk (N2-studenter). Målene ...