• Digitaliseringens påvirkning på varehandel : En litteraturstudie 

      Pedersen, Per Egil; Solem, Birgit Andrine Apenes; Kristiansen, Elsa (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;2, Report, 2018)
      Denne rapporten kartlegger og systematiserer litteraturen om digitaliseringens betydning for varehandel. Rapporten baserer seg på artikler fra anerkjente internasjonale tidsskrifter, samt fagrelaterte rapporter, fra år ...