• Evaluering av folkehøgskolens mentorordning – et pilotprosjekt 2016-2017 

      Evensen, Ragnhild (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;22, Report, 2018)
      På oppdrag fra Folkehøgskolerådet har HSN v/ Institutt for pedagogikk gjennomført en undersøkelse av pilotprosjektet «mentorordningen i folkehøgskolene». Folkehøgskolerådet fikk midler fra Kunnskapsdepartementet og startet ...