Nye registreringer

 • Tillitsmodellen – erfaringer med mini-pilotering av selvstyrende team i tre bydeler i Oslo kommune 

  Eide, Tom; Nilsen, Etty R.; Gullslett, Monika Knudsen; Aaberge, Amund H.; Eide, Hilde (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;13, Research report, 2017-06-22)
  Tillitsmodellen skal utfordre bestiller/utfører-modellen. Forprosjektet som denne studien er en del av skulle prøve ut nye modeller for hjemmetjenesten hvor fagpersonene myndiggjøres og gis større ansvar for tjenestene til ...
 • Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold, Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering - Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS. Følgeevaluering, delrapport 1 

  Eide, Hilde; Fuglerud, Kristin Skeide; Lauritzen, Bent Håkon (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;12, Research report, 2017-06-01)
  Denne rapporten omhandler evaluering av prosjektet «Innovativ rehabilitering i indre Østfold». Dette er første delrapport. Hensikten med evalueringen er systematisk kunnskapsutvikling og målrettet læring med fokus på ...
 • Utsmykning i Berkely kirke 2016 

  Thorsnes, Tollef (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;10, Research report, 2017)
 • Å lære rollen og lærerrollen 

  Runsjø, Pål (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;9, Research report, 2017)
  I artikkelen diskuterer jeg et utviklingsarbeid med en musikkforestilling med 10 lærerstudenter. Musikkforestillingen ble spilt for over 300 elever i 5-7. klasse på tre skoler. Den het «Hvor vil du gå» og hadde som ...
 • Musikk og mobbing 

  Runsjø, Pål (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;8, Research report, 2017)
  Artikkelen handler om en musikkforestilling som endret elevers holdninger til mobbing. Musikkforestillingen ble fremført av 10 lærerstudenter for over 300 elever i 5-7. klasse på tre skoler. Forestillingen fremstilte rektors ...
 • Musikerledelse 

  Runsjø, Pål (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;6, Research report, 2017)
  Artikkelen om musikerledelse henvender seg til alle musikere og sangere i band, kor og ensembler på amatørnivå og til dirigenter, bandledere, musikklærere, musikere, foreldre eller amatører - som leder musikerne. Musikerlederen ...
 • Skolekonserter og ledelse 

  Runsjø, Pål (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;7, Research report, 2017)
  Denne artikkelen handler om et utviklingsarbeid innen fagområdet «musikk og ledelse». Studenter i en musikkutdanning og barneskoleelever var fordelt på fire band som spilte konserter på tre skoler. Elevene hadde fått ...
 • Gytegropregistreringer i Tokkeåi høsten 2015 

  Heggenes, Jan; Fjellheim, Per Tommy; Brattestå, Kai (Research report, 2016-10-04)
 • Ringeriksregionen rigget for vekst : Regionale investeringer, Ringeriksbanen og ny E16 

  Aasnæss, Steinar; Grønseth, Bjørn Ove; Gjerdalen, Kjetil (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;5, Research report, 2016-09-20)
  Rapporten viser at regionen har gode forutsetninger for å skape regional vekst gjennom økte investeringer som følge av Ringeriksbanen og ny E16. Rapporten bygger på en gjennomgang av aktuell litteratur, intervju med et 20 ...
 • Landskap og livskvalitet. Metodologi for brukerbasert stedsutvikling i distriktene, med Ulefoss som case 

  Tin, Mikkel Bjørset (Research report, 2016-07-06)
  Kvalifiseringsprosjektet bygger på den hypotesen at de objektive egenskapene ved et livsmiljø ikke i seg selv sikrer den subjektive opplevelsen av livskvalitet. Prosjektets mål har vært å undersøke hvordan man i et ...
 • Ungdom og bibliotek i Re kommune : en kvalitativ undersøkelse av ungdommers bruk og opplevelse av det lokale folkebiblioteket 

  Tvedten, Sigrunn; Rønningen, Katrine (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;2, Research report, 2016)
  Alle ungdommene har kjennskap til biblioteket, og har benyttet det i oppveksten. Ungdommen vi snakket med assosierer i hovedsak biblioteket med bøker og utlånsfunksjonen. Ingen hadde noen forestillinger om biblioteket ...
 • Be cool: hydro-physical changes and fish responses in winter in hydropower-regulated northern streams 

  Heggenes, Jan; Alfredsen, Knut; Adeva Bustos, Ana; Huusko, Ari (Research report, 2016-06-21)
  In the seasonal climates of northern Europe and North America, winter is considered a particularly ecologically challenging season for aquatic organisms in natural streams. They experience reduced flow and freezing in ...