Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRåholm, Maj-Britt
dc.contributor.authorKvalsvik, Maria-K.
dc.contributor.authorRefvik, Tone
dc.date.accessioned2016-06-29T12:15:56Z
dc.date.available2016-06-29T12:15:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394729
dc.descriptionBachelor i sykepleie SK 152nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn for valg av tema: Valget av temaet kom gjennom mangel på kunnskap og nysgjerrighet rundt emnet. Gjennom praksisene i studiet har vi møtt på flere ALS pasienter med både god og dårlig livskvalitet. Vi fikk mulighet til å se pasienter som hadde en utrolig livsgnist tross i sykdommen, samtidig som vi så pasientene på sitt mest hjelpetrengende, og det var både utfordrende og spesielt for oss. På bakgrunn av det vil vi se på hvordan vi som sykepleiere kan fremme livskvaliteten til pasienter med ALS. Problemstilling; Hvordan kan sykepleierne bidra til å opprettholde livskvaliteten til ALS-­ pasienter. Fremgangsmåte: Denne studien er en systematisk litteraturstudie. Ved søk i databasene Academic Search Elite, Cinahl, Medline, PubMed og Swemed fant vi frem og analyserte 12 artikler der 11 av de er oppbygget av IMRaD-­‐strukturen. Resultat og konklusjon: I hovedfunnene fra forskningsartiklene kommer det frem punkter som fremmer livskvaliteten til pasientene med ALS. Det som går igjen i alle studiene er tema innenfor det fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behovene. Ut i fra hode-­‐hjertet-­‐hender modellen utfører helsepersonell og ALS-­‐team pleie til pasientene som er med på å bedre livskvaliteten. Pasientene opplevde livsglede og god livskvalitet til tross for fysiske tap og psykiske påkjenninger. Livskvalitet innebærer att ALS pasienten opplever en balanse i den fysiske, psykiske, sosiale og åndelige eksistensielle dimensjonen. Sykepleierens rolle er å støtte pasienten til å finne mening i sykdommen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectALSnb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.titleÅ opprettholde livskvaliteten hos mennesker med ALSnb_NO
dc.title.alternativeTo maintain the quality of life of people living with ALSnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel