Recent Submissions

 • Bakenfor ordene ligger mulighetenes land 

  Østerdal, Lena (Student paper, others, 2018)
  Jeg vil i denne oppgaven utforske min egen rolle som veileder og hvordan min egen awareness har betydning for det som skjer i en gruppeveiledning. Dette har fulgt meg gjennom studiet og er bakgrunnen for mitt valg av oppgave ...
 • Å la seg føre med vinden – Hvordan et fenomen kommer i skyggen av et annet 

  Hillestad, Eirin (Student paper, others, 2016)
  Denne fagoppgaven i tverrfaglig videreutdanning i veiledning tar utgangspunkt i et gjennomført gruppeveiledningsarbeid med tilhørende verbatim. På bakgrunn av dette blir veileders muligheter og begrensninger utforsket, og ...
 • Gruppeveiledning med et Gestaltperspektiv 

  Sørensen, Ingvild (Student paper, others, 2016)
  Denne øvelsen er en del av min videreutdanning i tverrfaglig veiledning og tar utgangspunkt i en gruppeveiledning som jeg har ledet. Mine forventninger til dette arbeidet har handlet om hvordan jeg kan ivareta min rolle ...
 • "Å være med seg selv sammen med andre – veileders stemme i en gruppeveiledning” 

  Eikemo, Silje Bergliot (Student paper, others, 2016)
  Fagoppgaven er skrevet med bakgrunn i en gruppeveiledning av medstudenter hvor forfatteren var veileder. Tittelen på oppgaven «Å være med seg selv sammen med andre- veileders stemme i en gruppeveiledning» er dekkende for ...
 • «Pust av og til kompetanse» Gruppeveiledning som kompetansefaktor 

  Johansen, Per Ivar (Student paper, others, 2015-12-22)
 • Våg å være 

  Opshaug, Linda (Student paper, others, 2015-12-22)
 • «Respectare» - å se om igjen 

  Torghatten, Hege Nilsen (Student paper, others, 2015-12-22)
 • «Hold igjen – slipp ut!» 

  Haugsgjerd, Annette J. (Student paper, others, 2015-12-22)
 • ”Her er eg!” Om å vise meg fram. 

  Fylkesnes, Astrid (Student paper, others, 2015-12-22)
 • På vei 

  Lunde, Ann E. (Student paper, others, 2015-02-18)
  Etter tre års utforskning skal jeg nå sette ord på og systematisere noen av de utfordringene jeg har møtt på, som fremdeles opplevdes aktuelle når jeg nå skulle veilede en gruppe i emne fem. Jeg vil underbygge disse med ...
 • I relasjonen blir jeg til 

  Eikanger, Irene (Student paper, others, 2015-02-18)
  Denne oppgaven har utgangspunkt i et veiledningsarbeid hvor jeg var gruppeveileder for en godt etablert kollokviegruppe som jeg er en del av. I oppgaven vil jeg ha fokus på min rolle som veileder og reflektere over de ...
 • Fagoppgave i veiledning 

  Sørensen, Anne E. (Student paper, others, 2015-02-18)
  Fagoppgaven er i sin helhet arbeidet frem etter en gruppeveiledning med medstudenter, hvor jeg er veileder. Etter veiledningsarbeidet ble det skrevet et verbatim. Jeg har i denne oppgaven tatt for meg ca. 15 min av ...
 • Ta plass! 

  Helweg, Ragni (Student paper, others, 2015-02-18)
  «Ta plass!» bygger på en veiledningsoppgave gjennomført i en gruppe på fem studenter, med meg selv som veileder, høsten 2013 i Bergen. Deler av samtalen er vedlegg til denne teksten. Deltakerne er anonymisert og refereres ...