• Kartlegging av smerte hos demente kreftpasienter 

      Sørum, Vigdis (Student paper, others, 2014-05-30)
      I Norge øker stadig antall kreftpasienter, samtidig øker også forekomsten av demens. Dermed blir det også en økning i antall demente pasienter med kreft. Da jeg har opplevd utfordringer med å kartlegge smerter til denne ...