• Informasjon og mestring hos nydiagnostiserte kreftpasienter 

      Lien, Elisabeth Dahler (Student paper, others, 2015-06)
      Bakgrunn: Over 30 000 nordmenn diagnostiseres med kreft hver år og det er stadig økende fokus på effektive pasientforløp. Kunnskap om hvordan informasjon til nydiagnostiserte kreftpasienter kan fremme mestring er viktig ...