• Livet etter kreftbehandling – den smertefulle sanninga 

      Kvamen, Britt Olin (Student paper, others, 2016)
      Hensikt: Kroniske smerter etter kreftbehandling er eit aukande problem hos kreftoverlevarar. Det er forventa at det vil auke ytterlegare i tida framover som følgje av auka kreftoverleving. Kreftoverlevarar møter ulike ...