• Bivirkninger og senskader – enklere å forebygge enn å behandle? 

      Holsten, Thea (Student paper, others, 2018)
      Hensikt: Denne oppgaven søker å belyse hvordan fysisk aktivitet og trening under cellegiftbehandling kan forebygge bivirkninger og senskader hos kreftpasienter. Hensikten med dette er å kunne anvende kunnskapen til å ...