• Brystkreft relatert fatigue og fysisk aktivitet 

      Bjelde, Kristine (Student paper, others, 2017)
      Hensikt: Fatigue under og etter kreftbehandling er eit stort problem hos kreftpasientar og kreftoverlevarar. I følgje enkelte faglitteraturar er det blitt auka fokus på dette problemet dei siste åra, men likevel er det ...