Recent Submissions

 • Parkinsons sjukdom og fallrisiko 

  Aas, Synne Møster (Student paper, others, 2018)
  Tittel: Parkinsons sjukdom og fallrisiko Problemstilling: Korleis førebygge fall hjå sjukeheimsbebuarar med Parkinsons sjukdom? Metode: Systematisk litteraturstudie Funn: Gjennom forskinga kjem det fram at det er mange ...
 • Eldre og sepsis 

  Taule, Lise Brandvik (Student paper, others, 2018)
  Hensikten med oppgaven er å øke egen kunnskap om eldre og sepsis, og finne ut om kartleggingsverktøyene vi bruker på vår legevakt, har svakheter i forhold til den eldre pasienten. Problemstilling: Hvordan fange opp den ...
 • Firbent pleier 

  Steen, Elisabeth (Student paper, others, 2017)
  Hensikt: 70 % av de som bor på sykehjem har atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens. Hensikten med dette litteraturstudie er å finne ut om dyreassisterte intervensjoner med hund kan ha en betydning i hverdagen ...
 • I et helhetlig perspektiv. Hvordan ivareta pårørende til hjemmeboende med diagnosen demens? 

  Syljeset Skjørvold, Heidi (Student paper, others, 2017)
  Hensikt: Se på hvordan helsepersonell i hjemmesykepleien kan bli mer oppmerksomme på pårørende til demente. Hvordan skape gode relasjoner og samarbeid rundt og med den demenssyke, slik at de kan bo hjemme lenger ved hjelp ...