Recent Submissions

  • Firbent pleier 

    Steen, Elisabeth (Student paper, others, 2017)
    Hensikt: 70 % av de som bor på sykehjem har atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens. Hensikten med dette litteraturstudie er å finne ut om dyreassisterte intervensjoner med hund kan ha en betydning i hverdagen ...
  • I et helhetlig perspektiv. Hvordan ivareta pårørende til hjemmeboende med diagnosen demens? 

    Syljeset Skjørvold, Heidi (Student paper, others, 2017)
    Hensikt: Se på hvordan helsepersonell i hjemmesykepleien kan bli mer oppmerksomme på pårørende til demente. Hvordan skape gode relasjoner og samarbeid rundt og med den demenssyke, slik at de kan bo hjemme lenger ved hjelp ...