Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Harald
dc.date.accessioned2016-06-08T12:58:00Z
dc.date.available2016-06-08T12:58:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391897
dc.description.abstractFunn i flere studier antyder at destruktiv ledelse er svært utbredt i sivile organisasjoner. Flere studier antyder dessuten at destruktiv ledelse kan ha negativ effekt på både organisasjoner og følgere, og at laissez-faire-ledelse er den formen for destruktiv ledelse som har de mest negative og langvarige effektene. Kombinasjonen av funn i sivile studier på utbredelsen og konsekvensene av laissez-faire-ledelse, og at tilsvarende studier på militære organisasjoner er nær ikke-eksisterende, gjør det interessant å studere utbredelsen og konsekvensene av destruktiv ledelse i Forsvaret. Denne studien representerer den første kvantitative studien på laissez-faire-ledelse i Forsvaret som helhet. Studien finner at laissez-faire-ledelse er utbredt i Forsvaret, og antyder at utbredelsen ikke er ulik den som andre studier finner i sivile organisasjoner. Videre finner studien at laissez-faire-ledelse korrelerer positivt og signifikant med stress og rollekonflikt, og korrelerer negativt signifikant med jobbtilfredshet, motivasjon i eget arbeid samt organisasjonstilknytning. Key words: Toxic leadership, laissez-fairenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjecttoxic leadershipnb_NO
dc.subjectlaissez-faire leadershipnb_NO
dc.subjectlaissez-fairenb_NO
dc.subjectlederskapnb_NO
dc.titleLaissez-faire-ledelse i Forsvaret og konsekvenser for det psykososiale arbeidsmiljøetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record