Systematisk arbeid med å involvere brukere sterkere i psykisk helsearbeid i kommunene er nødvendig, og bør derfor være en sentral del av opplæring, utøvelse, utdanning og forskning.

Recent Submissions

View more