Show simple item record

dc.contributor.advisorLillefjell, Monica
dc.contributor.authorGlesnes, Alf Ørjan
dc.date.accessioned2016-05-25T11:04:11Z
dc.date.available2016-05-25T11:04:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390358
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Sykepleierutdanning i Norge er en 3årig bachelorutdanning hvor sykepleierstudenter etter funn i ulike studier kan forventes å oppleve akademisk og praksisrelatert stress. Dette stresset kan blant annet føre til fysisk og psykisk sykdom, fravær og frafall i studiene. Følgende av stresset som sykepleierstudenter kan oppleve vil også være negativt for samfunnet ettersom det er utregnet et underskudd på 28 000 sykepleier i 2035. Innenfor helseteorien Salutogenese er sense of coherence (SOC) et teoretisk mål som benyttes for måle styrken hos en person til å tåle stressende og utfordrende hendelser. Oppgavens formål er å beskrive hva som kjennetegner sykepleierstudenter når det gjelder egenvurdert helse, sense of coherence og funksjon i studielivet og å undersøke om studentenes SOC kan relateres til egenvurdert helse og studiefunksjon. Metode: Det ble utført en tverrsnittsundersøkelse med spørreskjema som metode. 355(N) deltakere fylte ut skjema blant første- og andreårsstudenter ved sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som gir en svarprosent på 78.54 % hos de to kullene og 55.56% ved hele sykepleierutdanningen. Analysering ble gjort ved hjelp av IBM SPSS og utført i tre omganger: deskriptive analyser, bivariate regresjonsanalyser inklusiv multikollinaritetsanalyse og multivariat hierarkisk regresjonsanalyse. Resultat: De aller fleste av sykepleierstudentene rapporterer om god/svært god helse noe som kan relateres til studentenes generalized resistance resources (GRRs), unge alder og høye sosioøkonomiske status. Studentene rapporterer om ulike helseplager som kan skyldes stresset som sykepleierstudenter kan oppleve som vist i andre studier. Studentene fungerer godt i studielivet men har også utfordringer på ulike områder. Sammenlignet med resultater fra andre sammenlignbare studier har sykepleierstudentenes en gjennomsnittlig til sterk SOC. Sykepleierstudentenes helse og funksjon i studielivet kan relateres til studentenes SOC-score, hvor 38.7 % av variansen i SOC-scoren forklares av noen av variablene i spørreskjemaet. Konklusjon: Sykepleierstudentene kjennetegnes av å ha en veldig høy andel god egenvurdert helse til tross for ulike helseplager. Sykepleierstudenten har en sterk sense of coherence og funksjonen i studielivet målt etter studieprogresjon og fornøydhet med studiet er god, selv om det er utfordringer knyttet til følelsesmessige problem og hodepine som kan relateres til studieaktivitet. Sykepleierstudentenes SOC kan relateres til egenvurdert helse og studiefunksjon hvor egenvurdert helse, langvarig sykdom, opplevelse av studiet som meningsfylt, følelsesmessige problem, fornøydhet tilværelsen, hodepine, medikamentbruk og insomnia forklarer 38.7 % av variansen i studentenes SOC-score.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHelse, sense of coherence og funksjon i studielivet hos sykepleierstudenter : en kvantitativ studie av sykepleierstudenter ved sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record