Show simple item record

dc.contributor.authorAanes, Karl Jan
dc.contributor.authorBækken, Torleif
dc.contributor.authorKile, Maia Røst
dc.contributor.authorLund, Espen
dc.contributor.authorRustadbakken, Atle
dc.contributor.otherAanes, Karl Jan - Project manager
dc.date.accessioned2016-05-20T12:45:42Z
dc.date.accessioned2016-05-24T07:52:05Z
dc.date.available2016-05-20T12:45:42Z
dc.date.available2016-05-24T07:52:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier6941
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 65 p. Norsk institutt for vannforskning, 2016nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6676-4
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390101
dc.description.abstractBasert på Borregaards regulerte utslippskomponenter og tidligere erfaringer utformet og gjennomførte NIVA et program for tiltaksorientert overvåking av Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo i henhold til vannforskriften i 2015. Resultatene viser at den økologiske tilstanden basert på begroingsalger endres fra god oppstrøms bedriften til moderat nedstrøms bedriften. Tilsvarende viser dataene for heterotrof begroing at oppstrøms stasjoner var i god eller svært god tilstand, mens samtlige stasjoner nedstrøms utslippene fra bedriften var i dårlig eller svært dårlig tilstand. Bunndyr viste også at den økologiske tilstanden forverres nedover i elva fra god/moderat tilstand øverst til dårlig/svært dårlig nederst. Det var for flere av de biologiske indikatorene en negativ utvikling i 2015 sammenlignet med foregående år. Den samlede klassifiseringen av økologisk tilstand viser at det bare er referansestasjonen ved Glomma Papp som har god økologisk tilstand. El-fisket ga større fangster av laks i 2015 enn i 2013 og 2014. Resultatene fra el-fisket bekrefter at settefisk fra Glomma kultiveringsanlegg overlever etter utsetting og at de sprer seg til egnede oppvekstområder i nedre Glomma. For de relevante vannregionspesifikke stoffene (As, Cr, Cu, Zn) og EUs prioriterte miljøgifter (Hg, Cd, Ni, Pb) ble det ikke funnet overskridelser av grenseverdiene på noen av stasjonene. Den dårlige økologiske tilstanden for bunndyr og heterotrof begroing nedstrøms utslippene tilsier likevel at flere tiltak er nødvendig for å redusere utslippene av lett nedbrytbart organisk stoff til nedre del av Glomma. Borregaard er allerede i gang med slike tiltak, men det er foreløpig uklart hvor mange tonn organisk stoff og evt også fosfor som må reduseres for å oppnå god tilstand i vannforekomsten.nb_NO
dc.description.abstractPrevious studies have shown that the emissions of readily available organic matter from Borregaard have caused a proliferation of the filamentous bacterium Sphaerotilus natans in the lower part of Norways largest river Glomma. The bacterium covers bottom sediments, and as a result, the exchange of oxygen between the open water and sediments decreases. Former reports have revealed declined densities of fish in key spawning and nursery areas and benthic fauna composition indicating organic enrichment. Studies that have been conducted in the area indicate that good ecological status will not be achieved unless further reductions of emissions of organic matter are implemented. In 2013, Borregaard installed an anaerobic treatment plant to reduce emissions of readily available organic matter to the River Glomma, and in June 2013 the plant was fully operative.nb_NO
dc.description.sponsorshipBorregaard AS, Sarpsborgnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6941
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleTiltaksrettet overvåking i Glomma 2015 Utslipp fra Borregaardnb_NO
dc.title.alternativeOperational monitoring of Glomma – emissions from Borregaard Ind. Ltd.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-05-20T12:45:42Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO
dc.identifier.cristin1356577
dc.subject.keywordBegroingsalger / Benthic algae
dc.subject.keywordBunndyr / Benthos
dc.subject.keywordHeterotrof begroing lammehaler / Filamentous bacterium
dc.subject.keywordTiltaksorientert overvåking Borregaard / Operational monitoring: Borregaard
dc.relation.project15156nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge